செவ்வாய், 9 நவம்பர், 2010

தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் மறுப்புக்கடிதம்

இந்திய அரசுக்கு தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் தலைமைச்செயலகம் மறுப்புக்கடிதம்

November 8th, 2010 LTTE
குறிப்பிட்ட சில ஆயுதக்குழுக்களுடன் தொடர்புகளைப் பேணுகிறார்கள் என்பதுட்பட அண்மைக்காலத்தில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின்மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பில் புலிகளின் தலைமைச்செயலகம்  இந்திய உள்துறை அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்துக்கு மறுப்புக்கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.
Head Quarters,                                                                                         த/செ/க/03/10
Liberation Tigers of Tamil Eelam,
Tamil Eelam.
05/11/2010
Hon Minister P.Chidambaram
Ministry of Home Affairs, North Block
Central Secretariat
New Delhi – 110 001
Dear Sir,
Clarifications of misconceptions of our movement activities On 19 May 2009 we, the LTTE, announced that we would cease our armed activities.
Since that day we have not engaged in any activity involving arms.
We had pointed out in the past that after we were evicted from the areas that had been under our control and also cut off from all outside contacts, the Government of Sri Lanka and certain other agencies were using our name and some of our fighters who had surrendered and were involved in carrying out various destructive activities.
Nevertheless, with the support of the people we are publicising, using legal and democratic methods, the false propaganda and treacherous plans of the Government.
Everyone knows that after May 2009 the human right violations committed on our surrendered fighters and on the thousands of Tamil youths arrested under Prevention of Terrorism Act as well as the repressive acts on all Tamils in the North and East are being justified by the Government as being necessary to eliminate the LTTE. These actions of the Government are being manipulated by neighbouring countries and even certain foreign countries to suit their convenience.
In the above context, we need to clarify the following points:
1. We have not engaged in any activity involving arms after our
announcement in May 2009 that we would cease our armed activities;
2. We have not attempted to regroup our organisation and are not involved
in illegal activity in India (neighbouring country) or any foreign country;
3. We have hitherto carried out our struggle using our own resources with
the help of our people;
4. We have never collaborated with any external armed organisations or
paramilitary forces, nor have we given any help or support to such
groups;
5. We totally reject and strongly condemn the malicious statements that are
being published occasionally linking us with foreign armed groups; as an
example, the recent statement by Indian officials that we have links with
Maoist groups in that country is totally untrue;
6. The LTTE is an organisation that fights for the just rights of the Tamil
people, to achieve their legitimate political goal; We have only fought in
Sri Lanka against the Government and its paramilitary forces;
7. The aim and target of our attacks were solely to defend our people;
Even after the Government’s declaration that the war had ended, the Tamil people are
continuing a democratic struggle for their legitimate rights; The International
Community has accepted that the Tamils have suffered injustice. Nevertheless, the
Tamils are still being threatened and repressed as LTTE or as terrorists for daring to
ask for their democratic and legitimate rights.
The members of our organisation and our supporters are still being prevented from stating their defence in India or in foreign countries.
We, on our part, have now expressed our desire to support the political process to achieve the Tamil speaking peoples’ rights. We will put our trust again in laws and democracy, and accept human rights code.
We request that we be given the opportunity to explain our cause – to achieve the political, humanitarian and human rights needs of our people – to the International Community. We are ready to answer all accusations against us in a court of law, respecting international laws and democratic principles.
Our members are being incarcerated without access to relatives or any legal defence. They have to be protected from groups that are trying to exploit them in Sri Lanka; their democratic and individual rights be safeguarded, and they should be given a chance to return to civilian life in the immediate future.
Yours truly,
Mr. RM. Supan,
Coordinator of LTTE head office.
Tamil Eelam.
செய்தி மூலம்:  http://www.viduthalaipulikal.net/

இந்திய அரசுக்கு தமிழீழ விடுதலைப்புலிளின் தலைமைச்செயலகம் மறுப்புக்கடிதம்

November 8th, 2010 LTTE
குறிப்பிட்ட சில ஆயுதக்குழுக்களுடன் தொடர்புகளைப் பேணுகிறார்கள் என்பதுட்பட அண்மைக்காலத்தில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின்மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பில் புலிகளின் தலைமைச்செயலகம்  இந்திய உள்துறை அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்துக்கு மறுப்புக்கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.
Head Quarters,                                                                                         த/செ/க/03/10
Liberation Tigers of Tamil Eelam,
Tamil Eelam.
05/11/2010
Hon Minister P.Chidambaram
Ministry of Home Affairs, North Block
Central Secretariat
New Delhi – 110 001
Dear Sir,
Clarifications of misconceptions of our movement activities On 19 May 2009 we, the LTTE, announced that we would cease our armed activities.
Since that day we have not engaged in any activity involving arms.
We had pointed out in the past that after we were evicted from the areas that had been under our control and also cut off from all outside contacts, the Government of Sri Lanka and certain other agencies were using our name and some of our fighters who had surrendered and were involved in carrying out various destructive activities.
Nevertheless, with the support of the people we are publicising, using legal and democratic methods, the false propaganda and treacherous plans of the Government.
Everyone knows that after May 2009 the human right violations committed on our surrendered fighters and on the thousands of Tamil youths arrested under Prevention of Terrorism Act as well as the repressive acts on all Tamils in the North and East are being justified by the Government as being necessary to eliminate the LTTE. These actions of the Government are being manipulated by neighbouring countries and even certain foreign countries to suit their convenience.
In the above context, we need to clarify the following points:
1. We have not engaged in any activity involving arms after our
announcement in May 2009 that we would cease our armed activities;
2. We have not attempted to regroup our organisation and are not involved
in illegal activity in India (neighbouring country) or any foreign country;
3. We have hitherto carried out our struggle using our own resources with
the help of our people;
4. We have never collaborated with any external armed organisations or
paramilitary forces, nor have we given any help or support to such
groups;
5. We totally reject and strongly condemn the malicious statements that are
being published occasionally linking us with foreign armed groups; as an
example, the recent statement by Indian officials that we have links with
Maoist groups in that country is totally untrue;
6. The LTTE is an organisation that fights for the just rights of the Tamil
people, to achieve their legitimate political goal; We have only fought in
Sri Lanka against the Government and its paramilitary forces;
7. The aim and target of our attacks were solely to defend our people;
Even after the Government’s declaration that the war had ended, the Tamil people are
continuing a democratic struggle for their legitimate rights; The International
Community has accepted that the Tamils have suffered injustice. Nevertheless, the
Tamils are still being threatened and repressed as LTTE or as terrorists for daring to
ask for their democratic and legitimate rights.
The members of our organisation and our supporters are still being prevented from stating their defence in India or in foreign countries.
We, on our part, have now expressed our desire to support the political process to achieve the Tamil speaking peoples’ rights. We will put our trust again in laws and democracy, and accept human rights code.
We request that we be given the opportunity to explain our cause – to achieve the political, humanitarian and human rights needs of our people – to the International Community. We are ready to answer all accusations against us in a court of law, respecting international laws and democratic principles.
Our members are being incarcerated without access to relatives or any legal defence. They have to be protected from groups that are trying to exploit them in Sri Lanka; their democratic and individual rights be safeguarded, and they should be given a chance to return to civilian life in the immediate future.
Yours truly,
Mr. RM. Supan,
Coordinator of LTTE head office.
Tamil Eelam.
செய்தி மூலம்:  http://www.viduthalaipulikal.net/

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக