வெள்ளி, 23 ஆகஸ்ட், 2019

திருவள்ளுவரின் அறிவியல் குறிப்புகள் 26– இலக்குவனார் திருவள்ளுவன், தினச்செய்தி

அகரமுதல


திருவள்ளுவரின் அறிவியல் குறிப்புகள்

(திருவள்ளுவர், உலகப் பொதுநூலான திருக்குறளில் அறிவியல் பார்வையிலும் கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். ஆங்காங்கே அறிவியல் குறிப்புகளையும் குறிப்பிட்டுச் சென்றுள்ளார். அறிவியல் கலைச்சொற்களையும் கையாண்டுள்ளார். அவற்றில் சிலவற்றை நாம் பார்ப்போம்.)

26

எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்என்ப வாழும் உயிர்க்கு
(திருவள்ளுவர்திருக்குறள்அதிகாரம்கல்வி, குறள் எண்:392)
 எண்ணும் எழுத்தும் வாழும் உயிர்க்குக் கண்கள் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.
அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசாங்கம், அரசியல் பொருளாதாரம் என்பவற்றை வளம், உயிரியல் வாழ்க்கை, இயற்கணிதம், வரைகணிதம், விண்வெளி போன்றவற்றோடு தொடர்புபடுத்திப் படிப்பதாகும் என 19ஆம்நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அரசறிவியலறிஞர் இராபர்ட்டு சீலேய்(Robert Seeley)  கல்விக்கு முதன்மை அளிக்கிறார். திருவள்ளுவரும் பல்துறை அறிவியல், கலைகளுக்கான கல்வியைக் கற்க வேண்டும் என்பதற்காக எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணென வலியுறுத்துகிறார்.
பரிமேலழகர், “எண் என்பது கணிதம்.”  என்கிறார்.
பரிதி,  “எண்ணாகிய சோதிடமும் எழுத்து முதலாகிய அஞ்சு இலட்சணமும்” என்கிறார்.
பேரா.முனைவர் சி.இலக்குவனார்,  “ கல்வி அனைவர்க்கும் பொது; கண்கள் அனைவர்க்கும் இயல்பாக உரியன; அதுபோலக் கல்வியும் எல்லார்க்கும் உரியதாகும். …… எண் என்றால் அறிவியல் , எழுத்து என்றால் கலையியல் “என்கிறார்.
எண்களையும் எழுத்துகளையும் சிதைத்தாலும் அழித்தாலும் மொழி அழியும்;  அதனால் இனமும் அழியும். இன்றைய இந்தியப் பரப்பு முழுவதும் ஒரு காலத்தில் இருந்த தமிழ் தன் பரப்பளவில் பெரிதும் அழிவைச் சந்தித்துள்ளது. திருவள்ளுவர் தம் காலத்தில் இத்தகைய அழிவைப் பார்த்து, எண்ணையும் எழுத்தையும் கண்களாகக் கருதிக் காக்க வேண்டும் என்கிறார்.
எனவே எழுத்துச் சீர்திருத்தம் என்ற பெயரில் மொழிக்கொலைகளில் சிலர் ஈடுபடுவதை நாம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.

 – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தினச்செய்தி, 23.08.2019

வியாழன், 22 ஆகஸ்ட், 2019

புதுமை இலக்கியத் தென்றல் – 797ஆம் நிகழ்ச்சி

அகரமுதல


ஆவணி 09, 2050 திங்கட்கிழமை 26.8.2019
மாலை 6.30 மணி

 அன்னை மணியம்மையார் அரங்கம்,

பெரியார் திடல், எழும்பூர்

புதுமை இலக்கியத் தென்றல் – 797ஆம் நிகழ்ச்சி

தலைமை: வழக்குரைஞர் ஆ.வீரமர்த்தினி 
தொடக்கவுரை: தஞ்சை கூத்தரசன் (திமுக இலக்கிய அணிப் புரவலர்) 
சிறப்புரை: அரிமா முனைவர் த.கு.திவாகரன் 
தலைப்பு: திராவிட இயக்க முன்னோடிகள்

குவிகம் இல்லம் – அளவளாவல் : திரு கோ.சந்திரசேகரன்

அகரமுதல


ஆவணி 08, 2050  ஞாயிற்றுக்கிழமை 25.8.2019

மாலை 6.00 மணி

குவிகம் இல்லம்

ஏ6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம், 24, தணிகாசலம் சாலை,

 தியாகராயர்நகர், சென்னை

அளவளாவல் : திரு கோ.சந்திரசேகரன்

திருவள்ளுவரின் அறிவியல் குறிப்புகள் 25 – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன், தினச்செய்தி

அகரமுதல

திருவள்ளுவரின் அறிவியல் குறிப்புகள்

(திருவள்ளுவர், உலகப் பொதுநூலான திருக்குறளில் அறிவியல் பார்வையிலும் கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். ஆங்காங்கே அறிவியல் குறிப்புகளையும் குறிப்பிட்டுச் சென்றுள்ளார். அறிவியல் கலைச்சொற்களையும் கையாண்டுள்ளார். அவற்றில் சிலவற்றை நாம் பார்ப்போம்.)

25

 கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக
(திருவள்ளுவர்திருக்குறள்அதிகாரம்கல்வி, குறள் எண்:391)

கற்கத் தகுந்த நூல்களைத் தவறின்றிக் கற்க வேண்டும். கற்றபின் அதன்படிக் கற்றவழியில் செல்ல வேண்டும் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.
அரசியல் நெறியைக் கற்று அதன்படி ஆட்சியை நடத்த வேண்டும் என்கின்றனர் அரசறிவியலாளர்கள். திருவள்ளுவர் யாராக இருந்தாலும் கற்று, அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்கிறார். இதில் ஆட்சியாளர்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்குமான கல்வியும் அடங்குகிறது.
கசடு என்றால் குற்றம், மாசு, அழுக்கு, அடிமண்டி, தழும்பு, வடு, குறைவு எனப் பல பொருள்கள். இங்கே குற்றம், (மன)மாசு, (மன)அழுக்கு என்னும் பொருள்களில் வருகிறது. எனவே, ‘கற்க கசடுஅற’என்றால், நம்மிடம் உள்ள குற்றம் போகவும் மன மாசு அகலவும் பழுது நீங்கவும் ஐயம் திரிவின்றித் தெளிவுறவும் கற்க வேண்டும் என்கிறார்.
குற்றமற்ற நூல்களை நம்மிடம் உள்ள குற்றங்கள் நீங்கக் கற்க வேண்டும் எனலாம்.
மணக்குடவரும் பரிப்பெருமாளும் ‘கற்கப்படுவனவற்றை’ என்று கற்கப்படும் அனைத்தையும் கூறுகின்றனர்.பரிப்பெருமாள் கல்வி பல வகைத்து. அவை எல்லாவற்றுள்ளும் கற்கப்படுவனவற்றைக் கற்று.  என விளக்கம் தருகிறார்.
காலிங்கர் ‘எண்ணும் எழுத்துமாகிய இவை இரண்டையும்  என்கிறார். பரிமேலழகர் கற்கப்படு நூல்களாக ‘அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் உறுதிப்பொருள் உணர்த்தும்’ நூல்கள் என்கிறார். ஆனால், வீடு பேறு என்பது தமிழர் நெறியல்ல.
“கற்றது கைம்மண் அளவு.  கல்லாதது உலகளவு”(ஒளவையார்) என்னும் பொழுது யாராலும் யாவற்றையும் கற்க ஏது நேரம்?  ஆகவே, குப்பையான நூல்களைத் தவிர்த்துவிட்டு,  நமக்குத் தேவையான நூல்களைக் கற்க வேண்டும். அறநூல்களுடன் நம் பணி சார்ந்த நூல்களைக் கற்க வேண்டும்.
 கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக”  என்பதன் மூலம், கற்ற பின்னர், அறநூல்களில் கற்ற வற்றைக் கடைப்பிடிக்கவேண்டும்; துறை நூல்களில் கற்றவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும்; எனவே, கற்றதன் படி நடக்க வேண்டும் எனத் தெளியலாம்..
நாம் எப்போதும் கசடறக்கற்று கற்றபடி வாழ்வோம்!

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தினச்செய்தி 22.08.2019

கருத்தில் வாழும் கவிஞர்கள் – 20 ஆவது நிகழ்வு

அகரமுதல


ஆவணி 06, 2050 வெள்ளிக்கிழமை 23.08.2019
மாலை 06.30 மணி

மயிலாப்பூர் பாரதிய வித்யா பவன்

இலக்கியவீதி அமைப்பும், 
கிருட்டிணா இனிப்பகமும் 
பாரதிய வித்யா பவனும்

இணைந்து நடத்தும்

கருத்தில் வாழும் கவிஞர்கள்
தொடர் கூட்டத்தின் 20 ஆவது நிகழ்வு

முன்னிலை : இலக்கியவீதி இனியவன்
தலைமை : எழுத்தாளர் பாரவி (ஆசிரியர் : தளம் இதழ்)
அன்னம் விருது பெறுபவர்: கவிஞர் ச. விசயலட்சுமி
கவிஞர் சதாரா மாலதி படைப்புகள்பற்றிச் சிறப்புரை : (புதுவைப் பலக்லைக்கழகத் தமிழ்துறைப் பேராசிரியர்) முனைவர் பா. இரவிக்குமார்
நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு : திரு துரை இலட்சுமிபதி
தகுதியுரை: செல்வி ப. யாழினி
உறவும் நட்புமாக வருகைதர வேண்டுகிறோம்!

புதன், 21 ஆகஸ்ட், 2019

தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் – கல்வி உரிமை மாநாடு

அகரமுதல

ஆவணி 06, 2050 வெள்ளிக்கிழமை 23.8.2019
காலை 9.30 மணி முதல்

இடம்: கலைஞர் அறிவாலயம், திருச்சி

மாலை 6 மணி – மக்கள் எழுச்சியை உருவாக்குவோம் பொது நிகழ்வு

தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம்
புதிய தேசியக் கல்விக் கொள்கையை முழுவதுமாகத் திரும்பப்பெற வலியுறுத்திக் கல்வி உரிமை மாநாடு
தலைமை: நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்க டேசன் (மாநிலத் தலைவர், தமுஎகச)
முன்னிலை: கே.என்.நேரு (மேனாள் அமைச்சர், மதிப்புறுத் தலைவர், வரவேற்புக்குழு)
வரவேற்புரை: கவிஞர் நந்தலாலா
கருத்துரைகள்: மாண்புமிகு வே.நாராயணசாமி (முதல்வர், புதுச்சேரி), 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கவிஞர் கனிமொழி கருணாநிதி (திமுக), 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.திருநாவுக்கரசர் (இந்திய தேசியக் காங்கிரசு), 
தோழர் கே.பாலகிருட்டிணன் (மாநிலச்செயலாளர், இ.பொ.க.(மா.), 
தோழர் இரா.முத்தரசன் (மாநிலச்செயலாளர், இ.பொ.க.), 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை.இரவிக்குமார் (பொதுச்செயலாளர், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி), வெ.ஈசுவரன் (மாநில இளைஞரணிச் செயலாளர், மதிமுக), 
துரை.சந்திரசேகரன் (பொதுச்செயலாளர், திராவிடர் கழகம்)
ஒருங்கிணைப்பு: மதுக்கூர் இராமலிங்கம் 
இவர்களுடன்
புதுகை பூபாளம் குழுவினரின் கல்வி விமரிசனக் கச்சேரி

பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டம் : 2369ஆம் நிகழ்வு

ஆவணி 05, 2050 வியாழக்கிழமை

22.8.2019 மாலை 6.30 மணி

இடம்: அன்னை மணியம்மையார் அரங்கம், பெரியார் திடல், வேப்பேரி, சென்னை
பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டம் 2369ஆம் நிகழ்வு

சொற்பொழிவாளர்: பேராசிரியர் முனைவர் சுப.வீரபாண்டியன் (பொதுச் செயலாளர், திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவை)
பொருள்:
கலைஞரின் ‘நெஞ்சுக்கு நீதி’ தொடர் சொற்பொழிவு-11

திருவள்ளுவரின் அறிவியல் குறிப்புகள் 24 – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன், தினச்செய்தி

அகரமுதல


திருவள்ளுவரின் அறிவியல் குறிப்புகள்

(திருவள்ளுவர், உலகப் பொதுநூலான திருக்குறளில் அறிவியல் பார்வையிலும் கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். ஆங்காங்கே அறிவியல் குறிப்புகளையும் குறிப்பிட்டுச் சென்றுள்ளார். அறிவியல் கலைச்சொற்களையும் கையாண்டுள்ளார். அவற்றில் சிலவற்றை நாம் பார்ப்போம்.)

 24

‘கல்வி ‘ அதிகாரத்தின் சிறப்பு

அடுத்து வருவது ‘கல்வி’ என்னும் அதிகாரம். கல்விக்கு மிகுதியாகச் செலவழிக்கும் அரசே நல்லரசு என்பது அரசறிவியலாளர்கள் கூற்று. கல்வியில்லா நாட்டில்தான் கடுங்கோன்மை தழைக்கும். எனவேதான் அரசறிவியலாளர்கள் அரசியலில் கல்விக்கும் முதன்மை அளிக்கின்றனர். எனவேதான் திருவள்ளுவர் பொருட்பாலில் அரசியலில் அரசின் தலைமையைக் கூறும் இறைமாட்சிக்கு அடுத்துக் கல்வியை அளித்துள்ளார். கல்வியின் இன்றையமையாமையை உணர்த்தவே, திருவள்ளுவர் கல்வி, கல்லாமை, கேள்வி, அறிவுடைமை என நான்கு அதிகாரங்கள் மூலம் சிறப்பிக்கிறார்.
கல்வி என்பது எங்ஙனம் அரசறிவியல் ஆகும் எனச் சிலருக்கு ஐயம் வரலாம். அறிவியல் என்றாலே ஆய்வகம், கண்ணாடிக் குடுவைகள் முதலானவற்றுடன் மட்டும் தொடர்பு படுத்தக் கூடாது. எனவேதான் அரசியல் துறை சார்ந்த அறிவியலையும் அரசறிவியல் என்கின்றனர். அரசிற்கு அடிப்படையாகத் திட்டமிடவும் செயலாற்றவும் வழிகாட்டவும் கல்வியாளர்கள் தேவை. நாட்டு மக்கள் உயர்வு பெறவும் கல்வி தேவை. எனவே, கல்வி என்பது மக்களுக்கும் அரசிற்குமான அடிப்படைத் தேவை என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.
“கல்வியாவது கல்வி ஆமாறும் அதனான் ஆகிய பயனும் கூறுதல். இது முதலாகப் பொருள் வரவு இயற்றும் திறங்கூறுகின்றார் ஆதலின், அஃது இயற்றுங்கால் கல்வி முந்துறவேண்டும்; அதனால் இது முன் கூறப்பட்டது.” என்கிறார் மணக்குடவர்.
பரிமேலழகர், “அரசன் தான் கற்றற்குரிய நூல்களைக் கற்றல் , அவையாவன , அறநூலும் , நீதிநூலும் , யானை குதிரை தேர் படைக்கலம் என்ற இவற்றின் நூல்களும் முதலாயின. அரசன் அறிவுடையன் ஆயக்கால் தன்னுயிர்க்கே அன்றி மன்னுயிர்க்கும் பயன்படுதல் நோக்கி, இஃது அரசியலுள் வைக்கப்பட்டதாயினும் பொதுப்படக் கூறுகின்றார்.”  என விளக்குகிறார். முந்தைய இறைமாட்சி அதிகாரத்தில் கல்வி வற்புறுத்தப்பட்டதால் அடுத்துக் கல்வி வைக்கப்பட்டது எனவும் கூறுகிறார்.
கல்வி என்றால் தாய்மொழி வாயிலாகக் கற்பதுதான் என்கிறார் பேரா.சி.இலக்குவனார். “மக்கள் ஆட்சி நன்கு நடைபெற மக்கள் எல்லாரும் கல்வி கற்றவர் ஆக வேண்டுமென்றால் அவர்கள் தம் தாய்மொழியில் கற்றலைத்தான் குறிக்குமேயன்றி வேற்றுமொழி வாயிலாகக் கற்றலை யன்று.” எனப் பயிற்றுமொழிக்காவலரான முனைவர் சி.இலக்குவனார் தாய்மொழி வழிக் கல்வியை வலியுறுத்துகிறார்.
அரசியலுக்கு அடிப்படையான கல்வி குறித்துத் திருவள்ளுவர் கூறுவனவற்றை அடுத்து நாம் அறிவோம்.

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தினச்செய்தி, 21.08.2019