வெள்ளி, 31 ஆகஸ்ட், 2012

உடலின் பணி மண்டிலங்கள்

உடலின் பணி மண்டிலங்கள்- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஆகத்து 31, 2012    11:18  இந்தியத் திட்ட நேரம்
உடலின் பணியடிப்படையில் பத்து மண்டிலங்களாகப் பிரிக்கலாம்.

மண்டுதல் என்பது சேர்ந்து அல்லது குவிந்து அல்லது திரண்டு இருப்பதைக் குறிக்கும். பலர் சேர்ந்து இருக்க அமைக்கும் கட்டடம் மண்டபம் எனப்படுகிறது. பொருள்கள் குவித்து வைக்கப்படும் இடம் மண்டி எனப்படுகிறது. எ.கா. :பழ மண்டி. இவைபோல் இயற்கையாக விண்ணிலும் உடலிலும்சேர்ந்துள்ள அமைப்பு மண்டிலம் எனப்பெறும்.(எனினும் வழக்கத்தின் காரணமாகச்செயற்கையாக நாம் சேர்த்து அமைக்கும் பிரிவை மண்டலம் எனலாம் . எ.கா.: மண்டல நன்னடத்தை அலுவலகம்)

உடல் பணி மண்டிலம் வருமாறு:-

விரிவிற்கு :

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக