புதன், 1 செப்டம்பர், 2010

அருள்கூர்ந்து தமிழ் எழுத்து வரிவடிவங்களைச் சிதைத்து உங்கள் பதிவுகளை வெளியிட வேண்டா. உங்கள் நோக்கம் மக்கட்  பணியா? இலக்கியப் பணியா? தமி்ழ்க் கொலையா? கண்டிப்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக