சனி, 11 ஜூலை, 2009

தமிழர் முகாம்கள் குறித்த இலங்கை அரசின் தகவல்கள்...


தற்போதைய முடிவுகள்

நம்பகமானவை 9.677%
நம்பகமற்றவை 90.32%
கருத்து இல்லை 0%

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக