திங்கள், 28 நவம்பர், 2011

Notice of Heroes Day at Mattakkalappu: மட்டக்களப்பில் மாவீரர் நாள்


மட்டக்களப்பில் விநியோகிக்கப்பட்ட மாவீரர் நாள் துண்டுப்பிரசுரம்

| November 27, 2011 | 0 Comments
மது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய தமிழீழ மக்களே! இன்று மாவீரர் நாள் இமது இனம் விடுதலை வேண்டி உறுதி ஏற்கும் புரட்சிகரமான புனித நாள். மாவீரர் நாள் தொடர்பாக மட்டக்களப்பில் இன்று துண்டுப்பிரசுரம் விநியோகிக்கப்பட்டது.
விநியோகம் செய்யப்பட்ட துண்டுப்பிரசுரம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக