வெள்ளி, 11 மார்ச், 2011

tamildict.com

புதிய சொற்களைச் சேர்க்கத்தான் வாய்ப்பு உள்ளதே தவிர, வேறு பொருளைச்  சேர்க்கவோ, திருத்தவோ வழியில்லை. பல தவறுகள் சொற்பொருள்களில் உள்ளன. சான்றாக joint secretaryஎன்பதற்கு இணைச் செயலர் என்றுதான் பொருள். ஆனால் deputy secretaryஎன்பதற்கான துணைச் செயலர் எனப் பொருள் உள்ளது. மற்றொரு பொருளும் தவறு. எனவே, அமைப்பு முறையை மாற்றுக. பொருள்களை  இடும் முன்னர் முந்தைய அகராதிப் பொருள்களை ஒப்பு நோக்கி வெளியிடுக.அன்புடன் இலக்குவனார்
திருவள்ளுவன்/ தமிழே விழி ! தமிழா விழி! /
 
to tamildict.com


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக