தோழர் தியாகு - thozharthiyagu_thiyaku

“பயிலரங்கம்” – 6

நாள் :  மாசி 30, 2047 / 13-03-2016 ஞாயிறு காலை 10 மணி

இடம்: ஆனைமுத்து அவைக் கூடம், கலங்கல் பாதை, சூலூர், கோவை.

உரை: தோழர் தியாகு

அமர்வு 1 :
காலை 10 முதல் மாலை 4 வரை
பொருள் :
” மார்க்சியப் பொருளியல் அடிப்படைகள்”
அமர்வு : 2
மாலை 4 முதல் 6 வரை
பொருள் :
“சின்னாபின்னமாக்கப்படும் சிரியா “
ஏற்பாடு : மார்க்சிய ஆய்வு மையம் ,கோவை
தொடர்புக்கு:
மருது பாண்டியன்  801 2635706
ஒருங்கிணைப்புக் குழு
குறிப்பு :
நண்பகல் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சிக் கட்டணம் உரு 100/-