ஞாயிறு, 16 ஆகஸ்ட், 2015

மு.பி.பா.வின் நூல் அறிமுகம்


 ஆவணி 01, 2046 / ஆக.18, 2015

செவ்வாய் மாலை 6.00

ஒய்.எம்.சி.ஏ.பட்டிமன்றம்

  பேராசிரியர் மு.பி.பாலசுப்பிரமணியம் நூல்

“அலைகடலுக்கு அப்பால்…!”

azhai_alaikadalukkuappal_nuulveliyeedu