வியாழன், 19 ஜனவரி, 2017

பேரா.மறைமலை இலக்குவனார்க்குத் திரு.வி.க. விருதினை முதல்வர் வழங்கினார்.

அகரமுதல 169, தை 02, 2048 / சனவரி15, 2017

 

பேரா.மறைமலை இலக்குவனார்க்குத்

திரு.வி.க. விருதினை முதல்வர்  வழங்கினார்.

தமிழக அரசின் திருவள்ளுவர் திருநாள்  விழா  சென்னையில், தை 02, 2048 ஞாயிறு  சனவரி 15, 2017 அன்று நடைபெற்றது. அவ்விழாவில் தமிழக முதல்வர், தமிழறிஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கினார். அதுபோழ்து, தமிழ்த்தென்றல் திருவிக விருதினைப் பேரா.மறைமலை இலக்குவனார்க்கு முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் வழங்கினார்.
 
[படங்களை அழுத்தின் பெரிய அளவில் காணலாம்.]