மார்கழி 27, 2046 /  சனவரி 12, 2015

சென்னை

அழை-சென்னைக்கம்பன்கழகம், சனவரி2016 :azhai_ilakkiyaveethi
அன்புடையீர் வணக்கம்.
நலனே விளைய வேண்டுகிறேன்.
இந்த ஆண்டின் முதல் நிகழ்வுக்கு,  சென்னைக் கம்பன் கழகம் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறது.
என்றென்றும் அன்புடன்

இலக்கியவீதி இனியவன்.
9841181345.
இலக்கியவீதிஇனியவன் : ilakkiyaveethi_iniyavan