முகப்பு - உலகத்தமிழர்நாள்காட்டி : ulagathamizharnaalkaatti2047-2016
அன்பு உறவுகளே !
   வணக்கம். நீங்கள் இதுவரை  கண்டிராத, நீங்கள்  சற்றும்  எதிர்பாராத ஓர் அழகிய நாள்காட்டி,  உலகத் தமிழர் நாள்காட்டி.
*பரப்புங்௧ள்!! *வாங்கிப்பயன் அடையுங்கள்!!!
* எண்ணுக்குள் எண் வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (இப்படி வருவது உலகில் முதன் முறை.)
* தனிக் கவனத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட தனித்தமிழ் நாள்காட்டி.
* நம்  மொழி காக்க, இனம் காக்க, மண் காக்கப் போராடியவர்களின் செய்திகளுடன், புரட்சியாளர்கள், சிந்தனையாளர்கள், தத்துவ அறிஞர்கள்,   நினைவெழுச்சி நாள்கள், சிறப்பு நாள்கள் என  அனைத்து விவரங்களும் உள்ளடங்கிய நாள்காட்டி .
* உலக நாள்காட்டி வரலாற்றில் முதன் முறையாக அதிகப் படங்கள்,  அதிகச் செய்திகளுடன்  வெளிவரும் ஒரே நாள்காட்டி.
* உலகத் தமிழர்களின் வரலாற்றைப் பதிவுச் செய்யும் நாள்காட்டி.  (ஆவணத் தொகுப்பு ) .
* 5 ஆண்டுக் காலம் கடின உழைப்பில் உருவான நாள்காட்டி.
* உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் உருவான நாள்காட்டி.
* உலகெங்கும் வாழும் பல அறிஞர்கள், தலைவர்கள் பாராட்டிய நாள்காட்டி.
* தமிழ் உணர்வாளர்கள் கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டிய நாள்காட்டி…
* உலகத் தமிழர்களுக்கான சிறப்பு  நாள்காட்டி.
*  தமிழர் இல்லங்கள்தோறும்  இ௫க்௧ வேண்டிய நாள்காட்டி…
* உலகின் எந்தப் பகுதியில் நீங்கள் இருந்தாலும் அஞ்சல் மூலமாக அனுப்பிவைக்கப்படும்.
* தோழர்களுக்கு / நண்பர்களுக்கு / உறவினர்களுக்கு அன்புப் பரிசாக வழங்கலாம்.
* எந்த அரசியல் கட்சியின் சார்பும் இல்லாத பொதுவான  தமிழ்த் தேசிய நாள்காட்டி .
* வழவழப்பான தாளில், பெரிய அளவிலான நாள்காட்டி . (செய்தி நாளிதழ்களின் முகப்பு அளவு  36 X 52 செ.மீ )
* நாள்காட்டிக்கு விலையில்லை. நன்கொடை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.  
* தாங்களின் மேலான கருத்துகளை வரவேற்கிறோம்.
நன்றி.
வாழ்க தமிழ் !
நாள்காட்டி தேவைப்படுவோர்  தொடர்புகொள்க : 
 தோழர்  முனைவர் மொழி, 
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் ,
உலகத் தமிழர் நாள்காட்டிக் குழு , 
மொழி ஆவணக் காப்பகம்,
 தமிழர் கூட்டணி, சென்னை. 
(0091 )  9092 444 111,
(0091 )  9092 777 111.
மின் அஞ்சல் : thamizharkoottani@gmail.com
                           thamizhmozhi247@gmail.com
முகநூல்:   தமிழர் கூட்டணி   thamizharkoottani,
                                                       thamizh.mozhi,
                                                       thozharmozhi