ஞாயிறு, 21 ஜூன், 2009

பணவீக்கம் பூஜ்யத்துக்கும் கீழாக சரிந்தது
தினமணி
பணவீக்கம் 'வற்றும்' பொழுது விலைகள் குறைய வேண்டும். இல்லையேல் கணக்கீடு தவறு. உண்மையில் பண வீக்கப் போக்கு இறங்குமுகமாகச் சென்றால் வரவேற்கத் தக்கதே! அயல்நாட்டுப் பணப் பரிமாற்ற மதிப்பில் நம் பண மதிப்பு உயரும்! இதனால் அயல் நாட்டில் நம் பொருளின் விலை ஏறும் என அஞ்சி இதனை வரவேற்காமல் இருப்பது தவறு.

அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
By Ilakkuvanar Thiruvalluvan
6/21/2009 3:49:00 AM

Dear Editor , Educate Persons like Mr. Dhanapalan that getting less salary for more work is nothing to do with negative inflation or deflation. Deflation means buying power of money has increased but country like ours can withstand Inflation and not deflation. The main problem in our country is we have good economists and finance persons educated from all famous universities around globe and they make all policies, and fit only for European or western culture. Our country needs policy makers who know the in and out of an ordinary Indian and his mentality. Till then we can read all these things like any other news.

By H.Krishnamurthy
6/19/2009 10:50:00 AM

Dear Editor , Educate Persons like Mr. Dhanapalan that getting less salary for more work is nothing to do with negative inflation or deflation. Deflation means buying power of money has increased but country like ours can withstand Inflation and not deflation. The main problem in our country is we have good economists and finance persons educated from all famous universities around globe and they make all policies, and fit only for European or western culture. Our country needs policy makers who know the in and out of an ordinary Indian and his mentality. Till then we can read all these things like any other news.

By H.Krishnamurthy
6/19/2009 10:50:00 AM

Do more work get less salary one way of inflation control

By Dhanabalan
6/19/2009 9:16:00 AM

If there is no relation between inflation and prices, why the govt is wasting the time in giving such information?

By Mani
6/19/2009 5:20:00 AM

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக