வெள்ளி, 26 ஜூன், 2009

௧00,00 தமிழ் அணிவகுப்பு ( இலண்டன் )

100,000 Tamils march in London over Sri Lanka’s concentration camps

Photos were posted on 21 Jun 2009 at 6:00am

Viewing photos


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக