பங்குனி 21, 2047  / ஏப்பிரல் 03, 2016 காலை 10.00
மதுரை  

வழங்குநர் : பேரா.கவிஞர் ஆதிராமுல்லை

மீரா படத்திறப்பு : பேரா.தி.சு.நடராசன்

அன்புடையீர், வணக்கம்.
கவிப்பேராசான் மீரா விருது நிகழ்வு
தங்கள் வருகையால்  சிறக்கட்டும்.

அழை-வளரி-மீரா விருது : azhai_valari_meeravirudhu
கவிதை நட்புடன்,
அருணாசுந்தரராசன் 
ஆசிரியர் – வளரி