புதன், 22 ஜூலை, 2015

கவிஞர்கள், பாடலாசிரியர்கள் பற்றிய பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்

மலாயாப் பல்கலைக்கழகம்

கலைஞன் பதிப்பகம்

இணைந்து நடத்தும்

பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்


பதிவு இறுதி  நாள் : ஆடி 15, 2045 /  சூலை 31,  2015
படைப்பு அனுப்ப இறுதி  நாள்  : தை 17, 2047 / சனவரி 31, 2016
கருத்தரங்கம் தி.பி.2047 / கி.பி. 2016
azhai-kavignar-pannaattukarutharangam01

azhai-kavignar-pannaattukarutharangam02 azhai-kavignar-pannaattukarutharangam03 azhai-kavignar-pannaattukarutharangam04 azhai-kavignar-pannaattukarutharangam05 azhai-kavignar-pannaattukarutharangam06

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக