ஞாயிறு, 19 ஜூலை, 2015

தேவதானப்பட்டியில் இலவசப் பொருள்கள் வழங்கல்


88freegoods_distributed 
தேவதானப்பட்டியில் இந்தியத் தவ்கித் சமாத்து சார்பில் பொதுமக்களுக்கு இலவசப் பொருள்கள் வழங்கப் பெற்றன.
88vaigaianeesu_name

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக