வியாழன், 9 ஜூன், 2016

2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான செம்மொழித் தமிழுக்கான விருதுகள் அறிவிப்பு : சோ.ந. கந்தசாமிக்குத் தொல்காப்பியர் விருது2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான  
செம்மொழித் தமிழுக்கான குடியரசுத் தலைவர் விருதுகள்

சோ.. கந்தசாமிக்குத் 
தொல்காப்பியர் விருது 

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் செம்மொழித் தமிழுக்கான குடியரசுத்தலைவர் விருதினை 2005 முதல் வழங்கி வருகிறது. கி.பி.600 வரையிலான தமிழியல் சார்ந்த இலக்கியம், இலக்கணம், மொழியியல், மொழிபெயர்ப்பு, வரலாறு, நுண்கலைகள், கட்டடவியல், தொல்பொருளியல், நாணயவியல், கல்வெட்டியல், சுவடியியல், பண்பாடு முதலிய துறைகளில் ஆய்வுகள் செய்து செம்மொழித் தமிழுக்குத் தலைசிறந்த பங்களிப்பினை வழங்கிவரும் சிறந்த அறிஞர்களுக்கு இவ்விருதுகளை மத்திய அரசு வழங்குகிறது. 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான செம்மொழித் தமிழுக்கான குடியரசுத் தலைவர் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

தொல்காப்பியர் விருது
2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான தொல்காப்பியர் விருது முனைவர் சோ.. கந்தசாமி அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. தொல்காப்பியர் விருதுடன் ஐந்நூறாயிரம் உரூபாய்ப் பரிசுத்தொகையும் நினைவுப் பரிசும் சான்றிதழும் வழங்கப்படும்.
சோ.. கந்தசாமி அவர்கள் இலக்கண, இலக்கிய ஆய்வுகளில் புலமை பெற்றவர். 45 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்திலும் பிற கல்வி நிறுவனங்களிலும் ஆய்வுப்பணி, கல்விப் பணியாற்றிவர். ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்களில் காணப்படும் மெய்ப்பொருள் சிந்தனைகளை இந்தியத் தத்துவச் சிந்தனைகளுடன் ஒப்பிட்டு இந்தியத் தத்துவத்திற்குத் தமிழின் பங்களிப்புபற்றி விளக்கியுள்ளார். ‘தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியமும் என்ற பொருண்மையில் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளார். தமிழ், வடமொழி, பாலி, பிராகிருதம், இந்தி இலக்கியம், இலக்கணம், தத்துவம், மொழியியல் ஆகிய துறைகளில் புலமை பெற்றவர். தொல்காப்பியத் தெளிவு, தமிழிலக்கணச் செல்வம், தெய்வச்சிலையார் உரைத்திறம், செவ்வியல் இலக்கிய ஆய்வுகள், குறுந்தொகை ஆய்வுகள் போன்ற செவ்விலக்கிய நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். உலக மொழிகள் இலக்கியம், உலகத் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, திருக்குறள் கூறும் உறுதிப்பொருள், குறுந்தொகைத் திறனாய்வு, மணிமேகலையின் காலம் ஆகிய ஆய்வு நூல்களையும் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். 2014 முதல்  தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிறுவப் பெற்றுள்ள தொல்காப்பியர் இருக்கையின் மதிப்புறு பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார். பல்வேறு கருத்தரங்குகள், மாநாடுகளில் கலந்துகொண்டு ஆய்வுரைகளை வழங்கியுள்ளார்.  
இளம் அறிஞர் விருது
2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான முப்பது வயதிற்கும் நாற்பது வயதிற்கும் இடைப்பட்ட இந்தியர்களுக்கு உரிய இளம் அறிஞர் விருதுகள்:
1.      முனைவர் உல. பாலசுப்பிரமணியன்
2.      முனைவர் கலை. செழியன்
3.      முனைவர் சோ. இராசலட்சுமி
4.      முனைவர் . மகாலட்சுமி
5.      முனைவர். சௌ. பா. சாலாவாணிசிரீ
ஆகிய அறிஞர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இளம் அறிஞர் விருதுடன் நூறாயிரம் உரூபாய்ப் பரிசுத்தொகையும் நினைவுப்பரிசும் சான்றிதழும் வழங்கப்படும்.
இவ்விருதுகள் இந்தியக் குடியரசுத்தலைவர் அவர்களால் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெறும் விழாவின் போது வழங்கப்படும்.

 [
The Central Institute of Classical Tamil has been presenting Presential Awards to Scholars every year from 2005.
Tholkappiyar Award (includes a certificate of honour, a memento and cash a Rs. 5 lakh) – one award for Indian nationals.
Prof. S.N. Kandaswami has been chosen for the Tholkappiyar Award for 2013-14. He will receive a certificate of merit and a cash award of Rs 5 lakh.
Prof. S.N. Kandaswami is a well-known versatile scholar who has more than fifty books and numerous research articles to his credit. He is a polyglot who is well-acquainted with the classics in Tamil, Sanskrit, Pali, Prakrit and Hindi. An expert in grammar, philosophy and linguistics, he has authored the following books:
Tolkāppiyat teivu, Tami  Ilakkaac celvam, Teyvaccilaiyār urait tiam, Tami Ilakkiyac celvam, Cevviyal Ilakkiya āyvuka, Kuuntokai āyvuka, Ulaka moika Ilakkiyam, Ulakat Tami Ilakkiya varalāu, Maimēkalaiyi kālam, Tirukkuaum uutipporu, Kuuntokait tiaāyvu.

Having made a thorough study of the philosophical ideas found in the ancient Tamil Classics, he has written extensively about the contribution of the Tamils to Indian Philosophy.
Since 18th December 2014, he has been occupying the distinguished Tolkāppiyar Chair Instituted in the Tamil University, Thanjavur. He has also served in Annamalai University, and other reputed institutions.
2013-14  Presidential Awards for Classical Tamil Young Scholar Awards
1.      Dr. Ula. Balasubramanian,
2.      Dr. Kalai Sezhiyan,
3.      Dr. S. Rajalakshmi,
4.      Dr. T. Mahalakshmi,
5.      Dr. S. P. Salavanisri,
These are young research scholars actively involved in the promotion of Classical Tamil. Each of them will receive a certificate of merit and a cash award of Rs 1 lakh.
These awards will be presented to them by the President of India at the President’s residence in a function. ]


முகிலை இராசபாண்டியன், பதிவாளர்