வெள்ளி, 20 மே, 2016

இலங்கை நிலச்சரிவுச் செய்திகள்


இலங்கை நிலச்சரிவுச் செய்திகள்1.    இலங்கையில் தொடரும் நிலச்சரிவுகள்: மேலும் 134 பேரைக் காணவில்லை - பி.ஒ.நி. / பி.பி.சி.2.    இலங்கை நிலச்சரிவில் முந்நூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு - பி.ஒ.நி. / பி.பி.சி.


3.    இலங்கை நிலச்சரிவு: 150க்கும் மேற்பட்டோர் நிலை தெரியவில்லை - பி.ஒ.நி. / பி.பி.சி.


4.    ‘'நிலச்சரிவில் காணாமல் போனவர்களை உயிருடன் மீட்கும் வாய்ப்பு குறைவு''- இலங்கை இராணுவம் :  பி.ஒ.நி. / பி.பி.சி.


5.    இலங்கை நிலச்சரிவுகள்: உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 35ஆக உயர்வு - பி.ஒ.நி. / பி.பி.சி.


6.    இலங்கையில் இயற்கைச் சீற்றம்: உயிரிழப்பு 63 ஆக உயர்வு  - பி.ஒ.நி. / பி.பி.சி.