செவ்வாய், 19 ஜனவரி, 2016

வட்டுக்கோட்டை இளைஞர்கள், இல்ல மாணாக்கர்களுக்கு உதவி

வட்டுக்கோட்டை  இளைஞர் சங்கம்- இனிய இல்லம்01 - vattukottai01
வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கத்தினால் இனிய வாழ்வு இல்ல மாணவர்களுக்கு 50 உடைப்பெட்டிகள் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டன.
 முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள இனிய வாழ்வு இல்லத்தின் நிருவாகத்தின் வேண்டுகோளுக்கு அமைவாக வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கத்தினால் இல்ல மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களான விழிப்புலனற்றோர், செவிப்புலனற்றோர் வாய்பேச முடியாதவர்கள் என 50 இல்லச் சிறார்களுக்கு உரூபா 65000 பெறுமதியான 50 உடைப்பெட்டிகள் அன்பளிப்பாக வழங்கபட்டன. அத்துடன் இல்லச் சிறார்களுக்கு சிறப்பு நண்பகல் உணவும் வழங்கபட்டது.

[படங்களைப் பெரிதாகக் காண அழுத்திப்பார்க்கவும்!]


தலைப்பு-மடலேடு ூ thalaippu-madaledu
அகரமுதல 116, தை 03, 2047 / சனவரி 17, 2016