திங்கள், 1 பிப்ரவரி, 2016

சங்கம் 4 : வெள்ளப்பேரிடர்தடுப்பு உரையரங்கம்

சங்கம் 4 : வெள்ளப்பேரிடர்தடுப்பு உரையரங்கம்


அறிவு மறுமலர்ச்சியே

சமூக – அரசியல் மாற்றத்திற்கான விசை,

தமிழர் அறிவு மறுமலர்ச்சிப் பேரியக்கம்

தை 20, 2047 முதல் தை 24, 2047 வரை 

பிப்பிரவரி 03, 2016 முதல் பிப்.07 2016 வரை

 இராசரத்தினம் கலையரங்கம், சென்னை

அகரமுதல118, தை 17, 2047 / சனவரி 31, 2016