ஆனி 14, 2050

29.06.2019 சனிக்கிழமை மாலை  06.00 மணி

சீனிவாச காந்தி நிலையம் அம்புசம்மாள் தெருஆழ்வார்பேட்டைசென்னை 600018

இலக்கியச்     சிந்தனை – 587

 சிறப்புரை: ‘தமிழறிஞர் சிலம்பொலி செல்லப்பன்’ – .இலட்சுமணன்

 குவிகம் இலக்கிய வாசல் 51

 சிறப்புரை: ‘தமிழ் – பிழை திருத்தி’

 – நீச்சல்காரன் இராசாராமன்