ஐப்பசி 03, 2046 / அக்.20, 2015

மாலை 6.30

அன்புடையீர் வணக்கம்.
இளைஞர் நலனில் அக்கறையுள்ள இலக்கு அமைப்பு, மருந்தியல் துறையிலிருக்கும் மகத்தான வேலை / தொழில் வாய்ப்புகளை‘ப்  பற்றி அறிந்து பயன்பெற மருந்தியல் – வேதியியல் துறை சார்ந்த மாணவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறது..
என்றென்றும் அன்புடன்
சிபி நாராயண்
யாழினி 
azhai_ilakkuoct20