ஐப்பசி 10, 2049 27.10.2018 மாலை 6.30

சிவன்கோயில் அரங்கம், இலண்டன்

முன்னாள் அதிபர் திரு.கதிர் பாலசுந்தரம் அவர்களின்

ஒன்றியக்(யூனியன்) கல்லூரியின் 200 ஆண்டு வரலாறு

                 -தங்கத் தாரகை- நூல் வெளியீட்டு விழா !


தொடர்புகளுக்கு:
திருமதி சொருணாதேவி தம்பிபிள்ளை (காஞ்சி)
தலைவர்