இலக்கணப் பாவலர்கள் குறிப்புத் தொகுப்பு

பாவலர்களுக்கு ஓர் அரிய  வாய்ப்பு

இலக்கணத் தோடு பாடல் இயற்றும் பாவலர்கள் குறிப்புத் தொகுப்பு ஒன்றை ‘வெல்லும் தூயதமிழ்’ மாத இதழ் வெளியிடவிருக்கிறது.
இத் தொகுப்பில் இடம் பெறப் பின்வரும் விவரங்களை அனுப்புக:
பெயர்
முகவரி
கைப்பேசி
தொலைப்பேசி
மின்னஞ்சல்
வெளியிட்ட நுால்கள்
பெற்ற பரிசுகள்
பயன்படுத்திய யாப்பு வகை
பங்குபெற்ற பாட்டரங்கம்
இடம்பெற்றுள்ள கட்செவிக்குழு முகவரி
உங்கள் படத்தை இணைத்து அனுப்புங்கள்
முகவரி:
முனைவர் க.தமிழமல்லன், ஆசிரியர், ‘வெல்லும் தூயதமிழ்’
66 மா.கோ தெரு தட்டாஞ்சாவடி புதுச்சேரி-605009
மின்னஞ்சல் vtthamizh@gmail.com
மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். தாள்வடிவில் அனுப்புவது கட்டாயம்
நண்பர்களுக்குச் சொல்லுங்கள். எங்கிருப்பவரும் இதில் பங்கு கொள்ளலாம்
அன்புடன்
.தமிழமல்லன்