தை 12, 2049  வியாழன் சனவரி 25, 2018 மாலை 3.00

உலகமய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக,
ஒரே மொழி, ஒரே மதம், ஒரே பண்பாடு
ஒற்றை இந்திய ஆட்சிக்கு எதிராக……
மொழிப்போர் ஈகியர் நாளில்

தமிழ்த்  தேசியத் தன்னுரிமை மாநாடு

இடம்: தமிழ்நாடு பல்நோக்கு சமுகப்பணி  மையம், பாரதியார் சாலை, திருச்சிராப்பள்ளி
பொதுவுடைமைக்கட்சி (மா.இலெ.) மக்கள் விடுதலை
9443079552/7299999168