புதன், 26 ஜூலை, 2017

தமிழியலின் பயணவெளி – பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம், மதுரைஅகரமுதல 196,  ஆடி07, 2048 / சூலை 23, 2017


ஐப்பசி 17, 2048 /வெள்ளி/ நவம்பர் 03, 2017

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

தமிழியற்புலம்

தமிழ் ஆய்வாளர் மன்றம்

தமிழியலின் பயணவெளி – பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம்


கட்டுரைகள் அனுப்புதற்குரிய கடைசி நாள் :

புரட்டாசி 13, 2048 வெள்ளி செட்டம்பர் 29,2017

அனுப்பவேண்டிய மின்வரி : tamilrsamku@gmail.com


 செ.மனோகரம்மாள், செயலர்
பேசி 9600733053, 9626832556