குவிகம் இலக்கிய வாசலின் 27 ஆவது நிகழ்வு

ஆனி 10, 2048 /   24-06-2017 /  சனிக்கிழமை

மாலை 6.00 மணி

‘தமிழில் அகராதிகள்’

உரையாற்றுபவர் : திரு நடராசன் – சந்தியா பதிப்பகம் 

சீனிவாச காந்தி நிலையம்,
(Gandhi Peace Foundation)
அம்புசம்மாள் தெரு
ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை 600018
அனைவரும் வருக!