புதன், 1 பிப்ரவரி, 2017

பாரதியார் 135 ஆம் பிறந்தநாள் விழா, சென்னை

அகரமுதல 171, தை 16, 2048 / சனவரி 29, 2017

பாரதியார் 135 ஆம் பிறந்தநாள் விழா, சென்னை

சிரீராம்பாரதி  கலை இலக்கியக்கழகம்

தை 22.2048 /சனி/ பிப்.04, 2017  மாலை 5.15