புதன், 7 டிசம்பர், 2016

ஒய்.எம்.சி.ஏ.பட்டிமன்றத்தின் இன்குலாபு நினைவரங்கம், சென்னை

ஒய்.எம்.சி.ஏ.பட்டிமன்றத்தின் இன்குலாபு நினைவரங்கம், சென்னை

கார்த்திகை 28, 2047 / திசம்பர் 13, 2016

மாலை 6.00

மறைமலை இலக்குவனார்
ஈரோடு தமிழன்பன்
,இளவேனில்,
அறிவுமதி
அழை-ஒய்எம்சிஏ-இன்குலாபு நினைவரங்கம் : azhai_inqulab_ninaivarangam_ymca