கார்த்திகை 12, 2047 / திசம்பர் 07, 2016 மாலை 6.00

 பெரியார் மணியம்மை மன்றம்,சென்னை 600 007

  தமிழ்ப்போராளி வின்செண்டு பஞ்சாட்சரம் நினைவேந்தல்

கலிபூங்குன்றன்
சந்திரகாசன்
பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன்
சா.கணேசன்
மணிமேகலை கண்ணன்
இதயதுல்லா
உலகநாயகி பழனியப்பன்
வா.மு.சே.திருவள்ளுவர்
கண்மதியன்
செந்தமிழ்ச்செழியன்
வா.மு.சே.ஆண்டவர்
திவாகரன்
அழை-பஞ்சாட்சரம் நினைவேந்தல் ; azhai_panchatcharam_niniaventhal
திராவிடர் கழகம்
பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம்
பன்னாட்டுத் தமிழ் நடுவம்