வணக்கம்.
வரும் ஞாயிறு மார்கழி 03, 2047 /  18.12.2016,

பொள்ளாச்சி இலக்கியவட்டத்தின்

44ஆவது இலக்கியச் சந்திப்பு.
காலை 9 மணி முதல்

நகர மன்ற ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில்
அனைவரும் வருக.
அன்புடன் அழைக்கிறோம்
அழை-பொள்ளாச்சி இலக்கியவட்டம் ; azhai_ilakkiyavattampollachi
இரா. பூபாலன் <boobalanpoet@gmail.com>