திங்கள், 5 செப்டம்பர், 2016

திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றம், வாணுவம்பேட்டை, சென்னை 91


திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றம், வாணுவம்பேட்டை, சென்னை 91

இலக்கியக்கூட்டம்

ஆவணி 25, 2047 / செட்டம்பர் 10, 2016 மாலை 5.30

கவியரங்கம்: தலைமை: கவிஞர் உமா சுப்பிரமணியம்

பேரா.வெ.அரங்கராசனின்
‘வள்ளுவமும் கொல்லும் சினமும் நகைச்சுவையும்’ – நூலறிமுகம்

புலவர் செம்பியன் நிலவழகன்

Jpeg