திங்கள், 23 மே, 2016

மணிவாசகர் பதிப்பக இராம.குருமூர்த்தி – உமாராணி இணையர் மணிவிழா
மணிவாசகர் பதிப்பக இராம.குருமூர்த்தி – உமாராணி இணையர் மணிவிழா

வைகாசி 14, 2047 / மே 27, 2016

சிதம்பரம்


அழை-குருமூர்த்தி மணிவிழா01 : gurumurthy manivizhaa01


அழை-குருமூர்த்தி மணிவிழா02 : gurumurthy manivizhaa02
  • அழை-குருமூர்த்தி மணிவிழா03
  •  
  •  – இராம.சுந்தரவேலு
அபிராமி சுந்தரவேலு