ஆடி 17, 2051 / 01.08.2020 சனி

மாலை 5.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை

கூடலுரை : கவிஞர் விசயக்கிருட்டிணன்

“கம்பனில் மருத்துவம்”

தலைமை : முனைவர் ப.அன்புச்செழியன்
இணையத் தமிழ்க்கூடல் – 11
இணைப்பு
https://tinyurl.com/ybkpa3oj
பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/y443mdfj    
பின்னூட்டப் படிவம்
ஒருங்கிணைப்பு : முனைவர் சு.சோமசுந்தரி