விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு – 37

ஆனி 02, 2049 – சனிக்கிழமை –  16.06.2018 மாலை 6.00 மணி

திருக்குறளும் நானும்

சிறப்புரை :    சி ராசேந்திரன், இ.வ.ப.

[துணைத் தலைவர், தீர்வு ஆணையம் – சுங்கம், மத்திய ஆயம், பணி வரி
கூடுதல் அமர்வு, தென்மண்டலம், சென்னை]
 திரு இராம் குழுமஅலுவலகம்               
மூகாம்பிகை வளாகம்                           
 சி பி  இராமசாமி தெருவில் உள்ள பாலம் கீழே
 ஆறாவது தளம்,   
  மயிலாப்பூர்      சென்னை 600 004

அனைவரும் வருக!
அன்புடன்
அழகியசிங்கர்
9444113205