அன்புடையீர்,
வணக்கம்.

முடிவுநாள்: சித்திரை 22, 2049 –  05.05.2018

 உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 

கவிதை அரங்கேற்றஅழைப்பிதழ் 


வெளிநாட்டுப் பங்கேற்பாளர்களுக்கு வசதியாக இதோ ஒரு மின்வரி:
நன்றி.
அன்புடன்,
தில்லை சிதம்பர(ப்பிள்ளை)
ஆசிரியர் மின்மினி
பேசி : WWWPhone: +41 43 526 70 24 (மீள்