மார்கழி 26, 2048 – தை 09, 2049
சனவரி 10-22, 2018
தூய சியார்சு ஆங்கிலோ இந்தியன்  மேனிலைப்பள்ளி வளாகம்,
பச்சையப்பன் கல்லூரி,  சென்னை
41ஆவது சென்னை புத்தகக் காட்சி

திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு

போட்டிகள் – பரிசு வழங்கல்
பொழிவுகள்
பட்டிமன்றம்
விருதுகள் வழங்கல்

தென்னிந்தியப் புத்தக விற்பனையாளர்-பதிப்பாளர் சங்கம்

சென்னை 600006