வியாழன், 1 ஜூன், 2017

நாம் வாழ, நம் இனம் நிலைக்க, இந்தியை எதிர்ப்போம்! - இந்தி எதிர்ப்புக் கட்டுரைகள் சில - இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
நாம் வாழ, நம் இனம் நிலைக்க, இந்தியை

 எதிர்ப்போம்! -  இந்தி எதிர்ப்புக் கட்டுரைகள் சில

 - இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்


1.     அரசியல் சட்டத்தைத் திருத்தினாலன்றி இந்தி ஒழியாது! .

2.      இந்தித்திணிப்பு : தலைவர்களே அறியாமையில் உழன்றால் எப்படி வழிகாட்ட இயலும்?


3.      இந்தித்திணிப்பு அல்ல, இந்தியே கூடாது!


4.      இந்தியைத்திணிப்பது மத்திய அரசின் கடமை! அஃதை ஏற்பது, நம் மடமை!


5.      முடியவில்லை மொழிப்போர்! முடித்து வைக்க வேண்டாவா மொழித்திணிப்புகளை!


6.      தி.மு.க.வின் இந்திப்பாசம் தவறு! தமிழுக்குத் தேவை முன்னுரிமையல்ல! முழு உரிமையே!
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக