உலகத்தமிழ்க்கழகம், நெய்வேலி
மார்கழி 02, 2048 ஞாயிறு திசம்பர் 17,2017
திருவள்ளுவர் கோட்டம், நெய்வேலி 03
தமிழ்த் தொண்டர் பொறிஞர் அறவாழியார் படத்திறப்பு

படத்திறப்பு: முதுமுனைவர் இரா.இளங்குமரனார்
நினைவேந்தல் உரை: முனைவர் க.தமிழமல்லன்