நாள்: மாசி 06, 2048 / சனிக்கிழமை / 18 . 02. 2017
நேரம்: மாலை 5.30 – 7.30 வரை இடம்: இந்திய அலுவலர் சங்கக் கட்டடம்
69, திரு.வி.க. நெடுஞ்சாலை
இராயப்பேட்டை , சென்னை – 600014


மணவை முத்தபா அறிவியல் தமிழ் அறக்கட்டளை
தமிழகப்புலவர் குழு
தமிழ்மொழி அகாதெமி
அண்ணாநகர் இசுலாமிய நடுவம்
அண்ணாநகர் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம்
அண்ணாநகர் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம்
நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் :
மரு. திருமதி. மணிமேகலை கண்ணன்
தொடர்பு எண்கள் : 9841036222 , 8939462185