நாள்   : ஆவணி 25, 2046 / 11.09.2015, வெள்ளிக்கிழமை

நேரம் : மாலை 4.30 மணி
இடம் : கலையரங்கம், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
azhai-inayakkalvi-thakaval
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
காந்தி மண்டபம் சாலை, கோட்டூர்,
சென்னை- 600 025.

வழங்கும்

தகவலாற்றுப்படை

(திட்டத்தின்)

தொடர் சொற்பொழிவு-11

“தமிழக வரலாற்றில் சங்க இலக்கியம்”
என்னும் தலைப்பில்

முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன்

(பேராசிரியர், மாநிலக் கல்லூரி)
அவர்கள் உரையாற்றுகிறார்.

அனைவரும் வருக!
அன்புடன்
இயக்குநர்
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்,
காந்தி மண்டபம் சாலை,
அரசு தகவல் தொகுப்பு விவர மையம் எதிரில்
சென்னை – 600 025.
தொ.பே: 2220 1012 / 13
மின் முகவரி: tamilvu@yahoo.com
அரிச்சுவடி முதல் தமிழ் கற்க www.tamilvu.org