தோழமை கொண்டோருக்கு,
“ மக்கள் கலைஞர்” கே.ஏ. குணசேகரன் நூல்வெளியீட்டு நிகழ்வு
சென்னையில் கவிக்கோ மன்றத்தில்

மார்கழி 16, 2047 / 31-12-2016 அன்று நடைபெற உள்ளது.


 நட்புடன்
பா.செயப்பிரகாசம்