செவ்வாய், 9 மே, 2017

அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு, குமரி, 2017
அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு, குமரி, 2017

வைகாசி 0305, 2048 / 1719 மே 2017


தொடக்கவிழா: வைகாசி 03, 2048 / புதன் / மே 17, 2017 / காலை 9.30
மலர் வெளியீடு கண்காட்சி கருத்தரங்கம் - கலை நிகழ்ச்சிகள்

நிறைவுவிழா: வைகாசி 05, 2048 /வெள்ளி / மே 19, 2017 / மாலை 4.00

(அழைப்பிதழைப் பெரிய அளவில் காணப் படங்களைச் சொடுக்கவும்)ஆசியவியல் நிறுவனம், சென்னை

பன்னாட்டுத்தமிழர் பேரவை, மொரிசியசு