மாசி 25, 2048 / வியாழன் / மார்ச்சு 09, 2017

மாலை 6.30

மயிலாப்பூர், சென்னை 600 004


இலக்கிய முற்றத்தின் அறிவோம் அறிவை!
இறையன்பு இலக்கியங்களோடு இனிய சந்திப்பு

முனைவர் கோ.பெரியண்ணன்
எழுத்தாளர் இரமணன்
முனைவர் உலகநாயகி பழனி


உறவுச்சுரங்கம்
பாரதிய வித்தியாபவன்
கிருட்டிணா இனிப்பகம்