சனி, 3 நவம்பர், 2012

Dublin tribunal takes up genocide investigation

Dublin tribunal takes up genocide investigation

[TamilNet, Saturday, 03 November 2012, 01:22 GMT]
“In April 2013, a panel of international experts will be convened as Judges of the 'Permanent People's Tribunal' to examine reports submitted by many specialised working groups on the accusation of the crime of Genocide against the Government of Sri Lanka and on the accusations against various international actors who had supported and prepared the conditions for the Sri Lankan Government to implement this alleged crime,” said a joint statement issued by the 'Permanent People's Tribunal' (PPT) based in Rome on Friday. The move is supported organisationally by the 'Irish Forum for Peace in Sri Lanka' (IFPSL) based in Dublin and the International Human Rights Association based in Bremen (IMRV). Dublin Tribunal was the first independent international undertaking that recognised the need to look into the case of genocide in the island as early as in January 2010.

Full text of the press statement follows:

Dublin Tribunal Follows Up on Genocide and International Complicity
The People’s Tribunal on Sri Lanka-Session II


Nicolai Jung, Gianni Tognoni and Jude Lal Fernando
[L-R] Nicolai Jung of IMRV (Germany), Gianni Tognoni of PPT (Rome) and Jude Lal Fernando IFPSL (Dublin) announce genocide investigation in a joint statement on 02 Nov 2012
The People's Tribunal on Sri Lanka - which took place in Dublin in January 2010 – in its determination, had acknowledged the 'importance of continuing investigation into the possibility of genocide'.

This possibility has become a necessity now, due to the mass of new evidence (substantial, quantitative and qualitative) that has come to light since then. At the time we held the 'Dublin Tribunal', the real casualty figures remained largely hidden. The official UN figure did not exceed 8000 civilian casualties, while some of the British and French press carried reports estimating the total number of casualties at 'up to 20,000'. In fact, the Sri Lanka Government maintained a position of ‘zero civilian casualties’ for the full period of the final military offensive!

However, soon after the Dublin Tribunal, like a dam bursting, details of terrible atrocities and a more realistic estimation of the magnitude of the massacre started surfacing in media. The effective embargo in the international media that existed during the eight months of the military offensive – which had helped to prevent a humanitarian opposition to the war to emerge – was starting to break down, eight months after the end of the military project. One month after the Tribunal - in February 2010 - appearing on Australia’s ABC Television, the former UN spokesman in Sri Lanka Gordon Weiss contradicted the UN estimate of 'no more than 8,000 casualties' stating that ‘anything between 10,000 to 40,000’ civilians may have died during the final siege. Sometime later the Experts’ Panel appointed by the UN Secretary General used the 40,000 figure as its own estimate. On January 2011, the Catholic Bishop of Mannar made a submission to the Sri Lankan Government's own 'Lessons Learnt and Reconciliation Commission' (LLRC) that according to his calculation, 146,679 people are unaccounted for (he used the Government's own statistics to show this).

It is clear that the difference between estimate of 8,000 to an estimate of 146,679 is a significant one. The casualty figure issue is just one factor – which we have highlighted to emphasise our point. Various other factors - such as an examination of the historical background which had laid the basis to the events that led to the military operations in 2009, as well as, whether or not the continuing issues that the Tamil people in the area concerned are facing at the moment are related to this history, needs to be carried out properly to deal with the overall reality.

Due to the fact that substantial, quantitative and qualitative new evidence has become available, we believe that there are compelling reasons to organise a follow up to the 'People's Tribunal on Sri Lanka' to examine the case of Genocide against the Tamil people.

In April 2013, a panel of international experts will be convened as Judges of the 'Permanent People's Tribunal' to examine reports submitted by many specialised working groups on the accusation of the crime of Genocide against the Government of Sri Lanka and on the accusations against various international actors who had supported and prepared the conditions for the Sri Lankan Government to implement this alleged crime.

This follow on session of the People's Tribunal on Sri Lanka (PTSL) will be held in Germany under the auspices of the 'Permanent People's Tribunal' (PPT) based in Rome and supported organisationally, by the 'Irish Forum for Peace in Sri Lanka' (IFPSL) based in Dublin and the International Human Rights Association based in Bremen (IMRV).

2. November. 2012

Gianni Tognoni, Secretary General, Permanent People’s Tribunal (PPT), Rome
Jude Lal Fernando, Irish Forum for Peace in Sri Lanka (IFPSL), Dublin
Nicolai Jung, International Human Rights Association (IMRV), Bremen e.V

Contact: irishpeaceforum@gmail.com

ICE rewards Solheim with international position to lead development facilitation

ICE rewards Solheim with international position to lead development facilitation

[TamilNet, Saturday, 03 November 2012, 00:25 GMT]
The failed Norwegian peace facilitator Erik Solheim, who was recently removed from his ministerial portfolio by his party in Norway, has been rewarded by the International Community of Establishments (ICE) with an international position to lead the Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation of Economic Corporation and Development (OECD), run by a group of leading developed countries in setting the agenda of development in developing countries.

Erik Solheim
Erik Solheim
The USA, UK, France, Germany, Japan, Scandinavian countries, Switzerland, New Zealand and South Korea, besides the Eruopean Union, are among the members of the OECD-DAC.

The World Bank, IMF and the UNDP have observer status in the 24-country DAC committee of the OECD, which is a leading donor group operating in the developing countries.

In his new position as leader of the DAC, Mr Erik Solheim will replace Mr Brian Atwood by the end of the year.

“I will extend hands to China”, Solheim was cited saying on his agenda by Nettavisen, a Norwegian online media on Wednesday.

“I am looking forward to become the spokesperson for the world's poor,” Solheim asserted adding that he would emphasize coupling development with environment.

Mr Solheim is widely criticised for his role in carrying out the agenda of the International Community of Establishments in allowing peace facilitation to end into the genocidal war and to continue into the structural genocide of Eezham Tamils in the island of Sri Lanka.

Solheim always dodged the issue of genocide, detracted those who make a case of it and argued that it only serves the Tamil Eelam cause.

Norway's investigation report on the failed peace in the island, released an year ago, found fault with the peace facilitators in not telling the truth to the world at a crucial time and in the way Norway handled the peace facilitation by coupling it with development.

Solheim's defence arguments ranged from painting a picture of a star-crossed war to placing the blame on the LTTE of Pirapaharan.

Solheim argued that he and the US Assistant Secretariat State Robert Blake were left to face much of the brunt.

Mr Solheim was endorsed in most of his arguments by the former BBC journalist Ms Frances Harrison in her recent book, “Still Counting the Dead”, launched in London last month. Solheim addressed the book launch in London last month.

Related Articles:
31.10.12   ICE orchestrates once again to deviate from crux of the matt..
14.10.12   Global trends and Tamil politics
10.10.12   Frances Harrison in Palaka'ni
08.10.12   Academics question ICE deceit after Solheim's speech at Lond..
06.10.12   Solheim’s politics, UN role in SL criticized at Frances Harr..
04.06.12   IC-directed Norway stubborn on ‘development’ bulldozing nati..
17.05.12   Solheim joins orchestration against independence of Eezham T..
22.03.12   Solheim told to leave Norway government
22.11.11   Solheim hijacks thrust of Norway report
27.01.11   Solheim without ‘appetite’ envisages further involvement
13.09.10   Alternative Development
08.05.09   'Post-conflict is post-Sri Lankan'

‘Independent civil society activism best tribute to Thamilchelvan’: Tamil Nadu writer

‘Independent civil society activism best tribute to Thamilchelvan’: Tamil Nadu writer

[TamilNet, Friday, 02 November 2012, 23:20 GMT]
Arguing that Sri Lanka’s genocidal war on the Eezham Tamils and the protracted genocide post-2009 was possible only due to the system of global injustice, Tamil Nadu based writer, poet and civil society activist Meena Kandasamy urged the Eezham Tamils in the island, the people of Tamil Nadu, the Tamil diaspora and other solidarity groups to form a ‘global civil society’ so as to politically and ideologically counter the designs of the establishments, in a commentary sent to TamilNet. Writing on the occasion of the fifth anniversary of the assassination of S.P. Thamilchelvan, Ms. Kandasamy opines that such activism would be the best tribute to the legacy of the late political leader of the de-facto state of Tamil Eelam.

Mr. Thamilchelvan was assassinated in a Sri Lanka Air Force bombardment on his bunker in Ki'linochchi, in the early hours of November 2, 2007.

Full text of Ms. Kandasamy’s commentary follows:
Meena Kandasamy
Meena Kandasamy
I personally appeal to Tamils around the world to honour the memory of Comrade S.P. Thamilchelvan by observing the anniversary of his brutal assassination by the Sri Lanka Air Force as the day of Crimes against Peace. His unceasing diplomatic efforts were the backbone of securing ceasefire in the war-ridden island, and, the Sinhala ruling elite running the Sri Lankan state who were keen to scuttle the Tamil struggle for equal rights and self-determination, ensured that he was killed like every genuine emissary of peace.

Five years after his tragic death in a high precision air attack, we are still haunted by the absence of the leader of the political division of the LTTE. Thamilchelvan was targeted and assassinated at his official residence by a calculated air attack. He was slain with his associates inside a bunker which was monitored from the drones, according to eyewitnesses to the tragic assault. The Sri Lanka Air Force had reportedly deployed a specially designed ‘delay-bomb’ that hit his bunker at his official secretariat. It was not a random target by any means.

In hindsight, taking also into account what happened at the final hours of the war in May 2009, especially in the white-flag episode where Thamilchelvan's successor, Mr Nadesan and the Director of the Peace Secretariat was slain in cold blood by the Sri Lankan forces on the alleged instructions by the SL Defence Secretary Gotabhaya Rajapaksa, and the way thousands of civilians were massacred, one can clearly imagine how the systematic genocidal annihilation had been planned by the Sri Lankan military in assassinating Thamilchelvan.

The murder of the political leader, most known for his smiling disposition combined with a clear understanding of local and global politics, was an assassination, an act of crime against peace and a crime of genocide as it aimed at a systematic annihilation of the voice of a nation.

As the person in charge of the LTTE Peace Secretariat, Thamilchelvan succeeded not merely in grabbing the attention of the otherwise inert and inattentive International Community towards the oppression undergone by the Tamils under a terrorist state that killed with impunity, but also addressed issues and concerns raised with regard to the liberation struggle such as the question of Tamil-speaking Muslims, child recruitment, abolition of caste differences and the empowerment of women. He combined his personal charisma with a deep-rooted commitment to peace, witnessed in his engineering of the CFA and the functioning of the ISGA.

Today, as we are faced with a situation where the Sri Lankan Government continues to be in denial not only about the killings of tens of thousands of Tamils in the first five months of 2009, but also where the military state continues to silence the press and the judiciary, where the project of cultural and structural genocide of the Tamils is a part of state policy, remembering S.P. Thamilchelvan's martyrdom will allow us an occasion to share the reality and the history of the Tamil struggle and sacrifice with the people of the world. Marking the anniversary of his assassination, either as a personal gesture or as a public occasion will allow us to appreciate the need for a just peace and political settlement, even as we remind ourselves of the price that the people of Tamil Eelam have had to pay for articulating their nationalist aspirations.

Given the current scenario where international establishments are trying to take Tamils into blind alleys in the name of this or that temporary settlement, it would be apt if the occasion of his martyrdom becomes a day when the Tamils, in the island, in Tamil Nadu and in the diaspora as well as those who are in solidarity with the cause of Tamil Eelam, can come together stocktaking the progress of the political cause which is fundamental for the survival of the Eelam Tamils as a people with self-respect and dignity.

The Sri Lankan state was able to commit such heinous crimes against Eelam Tamils because of this global injustice against a nation and an evolving nation-state.

The need of the hour, then, is a global civil society activism involving both Tamil and non-Tamil actors that stands independent of establishments, one that can set concepts of the contemporary struggle in the clearest of terms. Only such a force would have significance in a political manner for the people who were subjected to genocide not only by the Sri Lankan state, but also by the global injustice that prevailed at the time of the war, and which is prevailing even now.

The laudatory step taken at the Permanent People’s Tribunal in 2010 urging the International Community to investigate charges of genocide in Sri Lanka and also the complicity of external powers is one such instance where committed intellectuals and independent activists can set a powerful trend. Eelam Tamils and their supporters must initiate and encourage such ventures as a political and intellectual alternative to paradigm set by the establishments.

At the moment, this can be the best tribute to the legacy of the charismatic political leader of the LTTE.

விடுதலைப் புலிகள் மீதான தடையை நீக்கக் கோரி வழக்கு : தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

விடுதலைப் புலிகள் மீதான தடையை நீக்கக் கோரி வழக்கு : தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

First Published : 03 November 2012 02:54 PM IST
விடுதலைப் புலிகள் இயக்கம் மீதான தடையை நீக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையில் செயல்பட்டு வரும் விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்துக்கு தமிழகத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை நீக்கக் கோரி தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு மீது இருதரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்துள்ளது தீர்ப்பாயம்.

இலங்கைச் சிக்கலுக்குப் பொது வாக்கெடுப்பே தீர்வு :கருணாநிதி

இலங்கை ப்  பிரச்னைக்கு ப் பொது வாக்கெடுப்பே தீர்வு :கருணாநிதி

First Published : 03 November 2012 03:15 PM IST
இலங்கை பிரச்னைக்கு பொது வாக்கெடுப்பே தீர்வாகும் என்று திமுக தலைவர் கருணாநிதி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியார்களை சந்தித்த திமுக தலைவர் கருணாநிதி, செய்தியர்ளர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார்.அதன் விவரம் பின்வருமாறு : செய்தியாளர் :- ஐ.நா. சபையில் தளபதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த  மனு பற்றிய விவரங்களைத் தெரிவிக்க முடியுமா?
கருணாநிதி:-  ஐ.நா. மன்றத்தில் டெசோ சார்பிலும்,  தி.மு. கழகம் சார்பிலும்,   கழகத்தினுடைய  பொருளாளர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களும்,  நாடாளுமன்ற கழகக் குழுவின் தலைவர் டி.ஆர். பாலு அவர்களும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி ஈழத் தமிழர்கள் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்க வகை செய்யும்  டெசோ மாநாட்டுத் தீர்மானங்களும்,  அதன் அடிப்படையில்  திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கருத்துக்களும் அடங்கிய  விரிவான,  நீண்ட அறிக்கையை   வழங்கியிருக்கிறார்கள்.   அதன் தொடர்ச்சியாக  மனித உரிமை ஆணையத்திலும் இந்த மனுக்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.
ஐ.நா. மன்றத்தினுடைய  துணைப் பொதுச் செயலாளர் மனுக்களைப் பெற்றுக் கொண்டு,  இலங்கையில் நடைபெற்ற  - இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற நிலவரங்களைப் பற்றிய விவரங்களை யெல்லாம் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் பாலுவிடம் நேரடியாகத் தெரிந்துகொண்டு  உரிய நடவடிக்கைகளை  எடுப்பதற்கு  உறுதி அளித்திருக்கிறார்.
டெசோ மாநாட்டின் விளைவாக  விளைந்துள்ள   இந்த முன்னேற்றம் ஈழத் தமிழர்களுடைய  வாழ்வாதாரத்தையும்   அவர்களுடைய அரசியல் எதிர் காலத்தையும்  ஒளிமயமாக  ஆக்குவதற்கு  பயன்படும் என்ற நம்பிக்கையை இந்த நிகழ்வுகள்  மூலம் நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம்.
ஏற்கனவே  ஈழத்தில் நடைபெற்ற குரூரமான காட்சிகள்  சி.டி. யாகத் தயாரிக்கப்பட்டு  அவற்றையும்  எங்களுடைய வேண்டுகோள் மனுவோடு  இணைத்து தந்திருக்கிறோம்.
இப்போது ஈழத்தில் பல்வேறு  விரும்பத்தகாத  நிகழ்ச்சிகள்  தமிழர்கள்  கண்ணீரும் செந்நீரும் வடிக்கின்ற   அளவுக்கு  நடைபெற்றுள்ள  சூழ்நிலையில் இனி மேலாவது  ஈழத் தமிழர்களுக்கு  விடிவு காலம் ஏற்பட வேண்டும்;   அதற்கு  அனைத்து நாடுகளும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்;  அதற்கான முயற்சிகளை ஐ.நா. மன்றம் எடுத்திட வேண்டும்;  அதற்குத் தேவையான ஒத்துழைப்பை  இந்திய அரசும் வழங்கிட வேண்டும் ஆகிய  இத்தனை கருத்துக்களும் வேண்டுகோள்களும் அடங்கிய ஆவணம் தான் இப்போது ஸ்டாலின், பாலு மூலமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
செய்தியாளர் :-  உங்கள் கோரிக்கையில் பொது வாக்கெடுப்பைத் தான் முக்கியமாக வலியுறுத்தியிருக்கிறீர்கள்.   அதற்காக நீங்கள் தொடர்ந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்வீர்களா?
கருணாநிதி :- வலியுறுத்தியிருக்கிறோம்.   டெசோ மாநாட்டில் தீர்மான மாகவே நிறைவேற்றியிருக்கிறோம்.   அந்தத் தீர்மானங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு  இலங்கை அரசை துhண்டி அதற்கான அழுத்தத்தை இந்திய பேரரசும் தந்தாக வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கருத்தாகும். மத்திய அரசுக்கு டெசோ மாநாட்டுத் தீர்மானங்கள் அனைத்தும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு, தொடர்புடைய அமைச்சரிடத்தில் அந்தத் தீர்மானங்கள் விளக்கிக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.    இந்தியாவிற்குள் தான் நமது தமிழ்நாடு இருக்கின்ற காரணத்தால்,  தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற டெசோ மாநாட்டுத் தீர்மானங்களை அதன் முக்கியத்துவத்தை  இந்தியா உணராமல் இருக்க முடியாது என்று கருணாநிதி கூறியுள்ளார்.

Sri Lanka demands ‘time and space’ to complete genocide

Sri Lanka demands ‘time and space’ to complete genocide

[TamilNet, Friday, 02 November 2012, 16:53 GMT]
“What we ask our friends in the international community is to acknowledge the progress that has been made and at the same time give us the time and space to work towards further progress,” said Rajapaksa regime’s minister Mahinda Samarasinghe in his concluding remarks at the UPR session in Geneva on Thursday. The progress that has been made by Colombo in militarisation, colonisation, genocide, structural genocide and annihilation of the identity of the nation of Eezham Tamils in the island is explicit in the last few years. The regime’s audacity in asking for more time and space to complete the process stems from the continued failure of the International Community of Establishments (ICE) in addressing the issue as one that of genocide and national question, writes TamilNet political commentator in Colombo.

Instead of addressing the crux of the matter, the ICE, especially Washington and New Delhi, have provided the LLRC implementation smokescreen for the Sri Lankan state to conveniently camouflage and twist the genocide into a ‘nation building’ process and to constantly ask for ‘time and space’.

“We are working for a new Sri Lanka. We are working for a united Sri Lanka. We, more than anyone else, are concerned about achieving comprehensive reconciliation […] so that Sri Lanka would never ever have to face the 30-years of conflict that we had to face […] Sri Lanka is a multicultural, multilingual and multireligious community. And what we are geared towards doing and what we are positive about doing is to ensure that this diversity is protected and nurtured so that […] we would be able to cultivate a true Sri Lankan identity,” Mahinda Samarasinghe was able to sanctify the genocide in the island in rosy words due to the premises provided by the ICE.

* * *


Whether in the guise of ‘terrorism’ or ‘end of terrorism,’ the ICE with atrocious consistency has not deviated from facilitating genocide of the nation of Eezham Tamils.

The voice of the affected nation of people, about their experience of genocide and aspiration for liberation, is never given with any international space even to make a case.

The voice is rejected, gagged, detracted, twisted and hijacked by the genocide-facilitators in the powers, orchestrations of their agent individuals, subtle opinion making in the so-called international media and by the money cum infrastructure power of their NGOs, Groups and Foundations.

The US statement at the UPR on Thursday that was acknowledging issues of militarisation, political devolution, individual human rights, judiciary, NGO protection and other infrastructure matters in the island, but not the colonisation and Sinhalicisation that are annihilating the nation of Ezham Tamils, continued to harp on implementing the LLRC recommendations that had set the time and roadmap for the completion of the structural genocide of Eezham Tamils.

The Amnesty International was counting trees in its report.

A group of countries at the UPR were seen orchestrating in preaching the ‘Paris Plan’ of institutional improvement for ‘good governance’ as solutions to the island.

The institutional or infrastructural improvement aims at only securing guarantees for investment and the so-called ‘development’ desired by some powers. It will not help a situation where the intention of genocide is congenital and has permeated to the core of a state.

* * *


Conspicuous at the UPR was the praise heard from the representative of the Maldives on the ‘progresses’ made by Sri Lanka.

Whether Nasheed’s regime or Waheed’s regime, or Gayoom’s daughter in the foreign ministry, the Maldivian ruling class choosing to get bracketed with the genocidal state in Colombo has to be carefully scrutinized by the people of the Maldives who face the same precarious geopolitical milieu faced by Eezham Tamils.

While on one hand resisting the West and India on certain domestic matters, the undue support provided by the Maldives to China-card-playing Rajapaksa on the question of genocide-affected Eezham Tamils, only shows a vicious nature of the post-Gayoom establishment in the making in the Maldives. It doesn’t augur well for the future and credibility of the struggle of Maldivians as a small nation in the world.

* * *


The trend in the deliberations at the UPR should be an eye-opener for Eezham Tamils, their natural allies and global humanity that unless the issues of genocide and self-determination of the affected people are not directly and specifically targeted at an international level, no civilized order will be set in the island and set for the universal norms of humanity.

Alen Keenan of the ICG, welcoming investigation on genocide and on-going genocide in the island, wanted that to be legally taken up by somebody else. The cumbersome and time-dragging task is once again put on the affected people, as the Establishments are not prepared to take a political decision.

On the self-determination and liberation of the affected nation, unless the people of the nation wage an active struggle along with their natural allies, no one is going to care.

* * *


Despite the gagged conditions, speaking from the island over Skype to a group that met for a side event of the UPR in Geneva on Wednesday, the Bishop of Mannaar, Rayappu Joseph, called for the recognition of Tamils as a nation in the island.

Solutions lie only in the recognition of Tamil nationhood. Tamils in the island are not a minority. Colonisation effectively renders the Tamil majority [in their territory] into a minority. From the beginning of history there have been two nations and that must be recognized, the Bishop said.

What is of utmost importance is that all Tamil groups, activists and articulators have to come out of the illusions created by their adversaries on ‘reconciliation, steps, tangent approaches’ etc. Demanding what you righteously deserve without fearing anyone is the first step of a healthy, democratic struggle.

Eezham Tamils in their democratic struggle also need to immediately mobilise an international civil society of credible and independent personalities completely outside of the Establishments and their outfits, primarily to expose and counter the orchestrations of the Establishments.

It is sad to see some reputed international personalities in their pro-Establishment enthusiasm getting tagged behind outfits that pretend blind on the genocide and need of independence to Eezham Tamils.

* * *


The unanimous resolution passed by Tamil Nadu State Assembly two years ago no doubt had its positive moral effect on the struggle of Eezham Tamils. But Tamil Nadu has to realise that it neither achieved anything practically with New Delhi nor contained structural genocide of Eezham Tamils in the island, nor set a course of struggle to the edification of the agenda of powers, because the fundamentals are yet to be boldly addressed by Tamil Nadu.

Ms. Jayalalithaa should be no more ambiguous on the need of recognizing the nation of Eezham Tamils and its right to self-determination, including its right to become independent.

The Tamil Nadu State Assembly, all political parties, civil groups, grassroot organisations and most importantly the masses have to be prepared for the next move, making impact not only with New Delhi, but internationally.

The rate at which Colombo carries out its genocidal agenda in the island, once again Tamil Nadu may have to lament for any inertia on its part, as it lamented after the Mu’l’livaaykkaal end of the war.

* * *
Related Articles:
02.11.12   IC should no longer accept empty promises by Sri Lanka: Amne..
02.11.12   Sinhala academic condemns ICE’s manipulations of Eezham Tami..
01.11.12   Colombo plans to appropriate Trincomalee campus of EUSL for ..
31.10.12   ICE orchestrates once again to deviate from crux of the matt..
09.10.12   Genocide needs investigation but separation contextually unw..
14.09.12   ‘UN approach counts trees, conceals sight of forest’

Email this Article Email this article      Print this Article Print this article      Feedback on this Article Feedback on this

Colombo leases Tamil islet in Puththa’lam for one billion to Canadian affiliate

Colombo leases Tamil islet in Puththa’lam for one billion to Canadian affiliate

[TamilNet, Friday, 02 November 2012, 09:53 GMT]
An islet of Eezham Tamils, called Uchchi-Munai (meaning the top point) off the Katpiddi Peninsula in the Puththa’lam district, has been leased to Sapphire Bay Resorts (Pvt) Ltd for 99-years by Colombo. The genocidal regime in Colombo will get 1070 million rupees as upfront payment from the transaction of the 450-acres islet. The leaseholder, started operating in the island of Sri Lanka only since 2010, is an affiliate of a Canadian Development Group, media reports said.

The decision for the lease was taken in a Rajapaksa cabinet meeting on Wednesday

The leaseholder will ‘develop’ the islet into an integrated tourist resort, complete with a golf course, announced Colombo’s news brief on the cabinet decision.

The Puththa’lam district in the North Western Province was predominantly Tamil speaking at the beginning of 20th century. Now, only some pockets of the district have escaped Sinhalicisation.

IC should no longer accept empty promises by Sri Lanka: Amnesty says after UPR session

IC should no longer accept empty promises by Sri Lanka: Amnesty says after UPR session

[TamilNet, Friday, 02 November 2012, 03:03 GMT]
“Sri Lanka’s promises on human rights should no longer be accepted by the international community, Amnesty International said in a press statement after the UN Universal Periodic Review (UPR) on Thursday. “Sri Lanka has been making empty promises about human rights for decades. This was made clear by a number of countries which questioned Sri Lanka’s lack of progress in ending human rights violations during the review,” said Yolanda Foster, Amnesty International’s expert on Sri Lanka.

“Three years after the end of the civil war, the government continues to stifle dissent through threats and harassment, and has failed to take steps to end enforced disappearances and extrajudicial executions,” Ms Foster told Amnesty.

“Four years after the UN’s first review of human rights in Sri Lanka, there has been virtually no progress – as shown today - on any of the commitments the government made to end arbitrary detentions,” said Foster.

The UN examines the human rights situation in each member state every four and a half years, and Sri Lanka has yet to follow up on important commitments made during its first UPR in 2008 when it was engaged in war with the LTTE.

Amnesty International continues to receive reports of torture and resultant deaths in custody, enforced disappearances and extrajudicial executions.

The findings of a 2007 Presidential Commission of Inquiry into both cases have yet to be released, the statement further said.

“The persistent lack of justice in these cases is shocking and flies in the face of repeated promises by the government for the past six years that it would investigate them properly. Victims’ families won’t believe the government until some practical action is taken. As a very basic first step the 2007 commission’s findings should be made public,” Ms Foster said.

In the lead up to this UPR, Sri Lanka’s Attorney General claimed to have directed the police to investigate the two cases.

“Why did it toke so long for the Sri Lankan authorities to order an investigation into cases this grave, and what will happen to the police inquiry when international interest sparked by the UPR dies down?,” Foster questioned.

After Sri Lanka’s UPR session in Geneva on Thursday, the UPR panel is set to release its full report on Monday 5 November 2012.

The Human Rights Council is set to formally adopt the outcome of the review at its March session in 2013.

Sinhala academic condemns ICE’s manipulations of Eezham Tamils at Italy conference

Sinhala academic condemns ICE’s manipulations of Eezham Tamils at Italy conference

[TamilNet, Friday, 02 November 2012, 01:39 GMT]
“Today there is a psychological and political warfare waged against the Tamil Diaspora not only to forget the past but also to abhor the whole project of a Tamil state. Domination under the Sinhala dominated unitary state has been justified as a rational and realistic choice,” Sinhala academic Dr. Jude Lal Fernando said at a conference held in Lecce, Italy last Friday. Criticizing the West for tilting the parity of status against the LTTE, he added that “what has been committed is genocide with full international endorsement. It is approved simply to protect the unitary state of the Sinhalese.” The conference titled “We demand our land” was also addressed by TNPF leaders Gajendrakumar Ponnambalam and S. Kajendran, besides Italian EU politician Adriana Poli Bortone, and human rights activist Klodiana Cuka and lawyer Italo Porcaro.

Jude Lal Fernando
Jude Lal Fernando
Dr. Fernando, a post-doctoral researcher and lecturer at Irish College of Ecumenics, Dublin, also sharply criticized the position of those in the Western establishments who are now talking about a ‘credible surrender plan’ to the LTTE, questioning their intentions.

“Today, after the colossal massacre of the Tamils in 2009 what is being propagated is that the LTTE kept the people by force and had they surrendered thousands of lives could have been saved. The truth is that thousands of people were killed and thousands were forced to flee the Tamil State due to government’s unbearable military onslaught,” he said.

“Eric Solheim and Frances Harrison argue that the West had a credible plan to save these lives had the LTTE surrendered. Was LTTE surrender a condition to save thousands of lives? Why didn’t the West intervene to stop of the carnage? Is it because that the LTTE did not surrender as the West now says or is it because that the West valued the destruction of the LTTE at the hands of the government forces rather than saving thousands of lives? “ the Sinhala academic questioned.

Gajendrakumar Ponnambalam
Gajendrakumar Ponnambalam
S. Kajendrakumar of TNPF
Kajendren Selvarajah
Italo Porcari
Italo Porcari
Adding that what was destroyed was the national state of the Eezham Tamils and the people who were killed belonged to this state, they identified themselves with and belonged to a distinct Eezham Tamil nation, he stated “Therefore what has been committed is genocide with full international endorsement. It is approved simply to protect the unitary state of the Sinhalese. The LTTE was vilified more and more by the US/UK/Indian axis not necessarily because they violated human rights as these powers say, but because that they the LTTE were transforming the de facto state into an exemplary state and were gaining international recognition, particularly within EU countries.”

Mr. Ponnambalam opined that GoSL is still continuing with its genocidal policy even three years after end of the war 2009 through militarization and land grabs in the Tamil homeland, so as to remove the Tamil nation from Sri Lanka's map. He also said that Tamils' sovereignty over their traditional homeland should be recognized by the International Community.

Talking about the so-called resettlement process of the Eezham Tamil IDPs, Mr. Kajendren said that instead of resettling IDPS in the Tamil historical homeland, they are dumping them in forests where they have no basic amenities, explaining in detail the kinds of sufferings such 'resettled' people were undergoing. He also added that if the IC does not address the grave issues facing the Eezham Tamils, the very existence of the Eezham Tamil nation in the island will be in question in the next few years.

Senator Hon. Adriana Poli Bortone, a member of the 14th Standing Committee (European Union Policies) and IO SUD party leader, said that she will be submitting a motion in Parliament regarding the actions to be taken in favour of the Tamil people to safeguard their fundamental rights. She was of the opinion that the European Parliament should take measures that are practical and effective to help the Eezham Tamils.

The President of Integra Onlus, and organization working for the rights of immigrants, Klodiana Cuka expressed his solidarity towards the issues of the Tamils, and also supported an upcoming conference to be organized approximately the in month of January at the Italian parliament building in Rome.

Adriana Poli Bortone from Lecce
Adriana Poli Bortone from Lecce
Klodiana Cuka
Klodiana Cuka
Human rights lawyer Italo Porcaro expressed his solidarity with the Eezham Tamils, recalling his commitment to the Tamils who were seeking political asylum in Italy. He also called upon asked the Ms. Bortone to help the Tamil people in a concrete way by a debate in the Italian Parliament.

Alfredo Mantovano, Secretary to the Italian Minster of the Interior, sent a mail conveying his good wishes to the conference.

The conference saw the participation of Italian activists and second-generation Eezham Tamil youth.

The conference was part of a three day event to raise awareness on the genocide of the Eezham Tamils and their political demands, jointly organized by Integra Onlus and the country councils of Eezham Tamils in Europe.

Activists and elected representatives of Eezham Tamils at the meeting in Italy with TNPF politicians
Activists and elected representatives of Eezham Tamils at the meeting in Italy with TNPF politicians

Rajapakse depends on U.S. to defend War Crimes charges

Rajapakse depends on U.S. to defend War Crimes charges

[TamilNet, Friday, 02 November 2012, 00:48 GMT]
Sri Lanka's President Mahinda Rajapakse filed his reply brief at the United States Court of Appeals for the District of Columbia Thurdsay in response to the opening brief filed by the three Tamil Plaintiffs-Appellants in the case, Kasippillai Manoharan versus Percy Mahendra Rajpakse, attorney for the appellants Bruce Fein said. "Rajapakse attorneys again appear to depend on the Department of Justice of the United States to reassert the "suggestion of immunity" and for the Appeals judges accept, as did the trial court, to defend Rajapakse on the charges of war-crimes," legal sources in Washington said.

The appeal was filed by three Tamils against Rajapakse for complicity in extrajudicial killings of plaintiffs relatives in violation of the Torture Victims Protection Act (TVPA). The case, first filed at the lower court, was dismissed in February 2012 by Judge Kotelly after the U.S. State Department intervened to assert that, as a sitting head of state, Rajapakse was immune from litigation.

Mitchell Berger and Benjamin Wood at the Washington Law firm Patton Boggs LLP, appearing as Counsel for Mahinda Rajapaksa, in the brief, argue that,
  rajapakse
 • Rajapaksa did Not Appear on the Merits in the District Court and Expressly Reserved All Jurisdictional and Other Defenses,
 • The United States’ Suggestion of Immunity Bound the District Court and Divested It of Jurisdiction, and
 • The United States, Expected to Participate as Amicus Curiae, Is the Proper Party to Advocate for Affirmance of the District Court Decision.
In addition to other cases, the Appellee's attorneys cite Belhas v. Moshe Ya’Alon, 515 F.3d 1279, 1287 (D.C. Cir. 2008), that the pre- Samantar holding that TVPA did not eliminate foreign official immunity under the FSIA even for alleged jus cogens violations.

The appellants' had, in the opening brief, argued that District Court erred in the following legal issues when rendering the earlier ruling dismissing the case:
  Bruce Fein, former US Associate Deputy Attorney General
  Bruce Fein, former US Associate Deputy Attorney General
 • the Court "erred in conceiving Customary International Law (CIL) as including discretionary as opposed to obligatory rules and by slighting the Convention Against Torture and the Rome Statute in determining whether CIL has evolved since the TVPA to permit civil suits against sitting heads of state for the universal crimes of torture and extrajudicial killing which do not paralyze a foreign government as would a criminal arrest or imprisonment of a sitting Head of State,"
 • the District Court misinterpreted the TVPA by reliance on inconclusive legislative history in lieu of plain statutory text.
 • the District Court further stumbled by neglecting the constitutional foreign policy prerogatives of Congress under Article I, Section 8, Clause 10 to sanction violations of the law of nations at variance with the President’s preferred realpolitik.
As the Court notes, "All issues and arguments must be raised by appellants in the opening brief. The court ordinarily will not consider issues and arguments raised for the first time in the reply brief."

The briefing schedule indicates that the US Justice Department, if it intends, should file the Amicus Curiae (friend of the court) brief by 8th November, and the appellants should file the reply brief by 23rd November. The Court is then expected to schedule an oral argument.

Chronology:

பிரிவு 2 தேர்வு வெற்றி உத்திகள்

பிரிவு 2 தேர்வு வெற்றி இரகசியங்கள்:

 தினமலர்
நாளை குரூப்-2 தேர்வு நடக்கிறது. அன்று மதியம், இந்து அறநிலையத்துறையின் கீழ்வரும் திருக்கோயில்களின் செயல் அலுவலர்களுக்கான குரூப்-7 "பி' தேர்வும் நடக்கிறது. இத்தேர்வுகளை எழுதும் மாணவர்களுக்கு முக்கிய ஆலோசனைகள்:

சமீபத்தில் நடந்த டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வுகளில் வினாத்தாள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு, சிந்தனைத் திறனுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. மனப்பாடம் செய்து எழுதியவர்கள், இனி சிந்தனைத் திறனை வளர்த்துக் கொள்வது அவசியம்.
ஒரு சம்பவம் அல்லது நிகழ்ச்சி எப்போது நடந்தது என்ற தகவலை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளாமல், அது நடந்ததற்கான காரணங்களை அறிய வேண்டும்.
முந்தைய வினா தாள்களில் பொதுத் தமிழ் எளிமையாக இருந்தது. பெரும்பாலான மாணவர்கள், 90 சதவீத மதிப்பெண்களை பெறுவது சாத்தியமாக இருந்தது. மாற்றியமைக்கப்பட்ட வினாத்தாளில் 80 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெறுவதே சவாலான விஷயம். தமிழில் அதிகபட்ச மதிப்பெண்களை பெறுபவர்களால் தான், தேர்வில் சாதிக்க முடியும்.
சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி, சரியான சொற்றொடர் அமைக்கும் பகுதியில் புகழ்பெற்ற செய்யுள் வரிகளே வினாக்களாக தரப்படுகின்றன. "பொருள்
தருக' பகுதி வினாக்கள், பொருத்துக வடிவில் கேட்கப்படுகின்றன. ஆழமான பொருள் கொண்ட இவ்வகை வினாக்களுக்கு விடையளிக்க, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 தமிழ்ப் புத்தகத்தில் செய்யுள் பகுதிளை படிக்க வேண்டும்.

பகுபத உறுப்பு இலக்கணம், சீர்பிரித்தல், அசைபிரித்தல், எதுகை, மோனை, அளபெடைகள், யாப்பு, ஆகு பெயர்கள் ஆகியவை வினாத்தாளில் புதிய அம்சங்கள். இவற்றுக்கு சரியாக விடையெழுத நல்ல பயிற்சியும், பரிச்சயமும் அவசியம். இவை ஒன்பதாம், பத்தாம் வகுப்பு பாடப் புத்தகத்திலிருந்து கேட்கப்படுகின்றன.விடைக்கேற்ற வினாவை தேர்வு செய்யும் பகுதியில், செய்யுள் வடிவத்திலேயே வினாக்கள் இடம் பெறும். பொதுவாக திருக்குறள், செய்யுள், பழமொழிகளிலிருந்தே கேள்விகள் தரப்படுகின்றன. இதற்கு விடையளிக்க, ஆறிலிருந்து பிளஸ் 2 வரை உள்ள திருக்குறள், செய்யுளை படித்தால் போதும்.

இலக்கணக் குறிப்பு, வாக்கிய வகைகளை தேர்வு செய்தல் ஆகியவற்றுக்கு உதாரணம் கேட்பதை விட, அவற்றுக்கு வரையறைகள் கேட்கப்படுகின்றன. இந்த வினாக்கள் எளிமையாக தோன்றினாலும், நுட்பமான வேறுபாடுகள் கொண்டவை. கவனமாக பதிலளிக்க வேண்டும்.
நூல் மற்றும் நூலாசிரியர்கள் குறித்த வினாக்களில் நவீன எழுத்தாளர்கள் பற்றியும், நூல்கள் பற்றியும் விவரங்களை தொகுத்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது. சாகித்ய அகாடமி விருது வென்றவர்கள், பரிசு பெற்ற நூல்கள், ஞான பீட பரிசு பெற்றவர்கள் ஆகியோரையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
வரலாறு பாடத்துக்கு, 6,7,8ம் வகுப்பு பாடப் புத்தகங்களே போதுமானவை. இப்பாடங்களில் உள்ள தலைப்புகளை ஒட்டி, மேலும் சில தகவல்களை சேகரித்து வைத்துக் கொண்டால் நல்ல மதிப்பெண் பெறலாம்.
புவியியல் பாடத்துக்கு 7,8ம் வகுப்பு பாடப் புத்தகங்களும், பொருளியலுக்கு 9,10, பிளஸ் 1 பாடப்புத்தகங்களும் போதுமானவை.
அறிவியல் பாடத்துக்கு, 6-10 வகுப்பு வரை உள்ள இயற்பியல், வேதியியல் பாடங்களும், 6ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை உயிரியல் பாடங்களும் அவசியம். புத்தகத்தில் உள்ள பயிற்சி வினாக்களையும், விளக்கப் படங்களையும் படிக்க வேண்டும்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் சம்பந்தப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடையளிக்க, தினசரி செய்தித்தாள்கள் படித்து வருவது தான் ஒரே வழி. சமீபத்திய நிகழ்வுகள் அடங்கிய புத்தகங்கள் ஓரளவு பயன் தரும்.
எல்லாவற்றையும் விட, தேர்வு எழுதும் மூன்று மணி நேரமும் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி, விரைவாக அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிப்பது அவசியம்.
தன்னம்பிக்கையோடு எதிர்கொள்ளுங்கள், வெற்றி உங்கள் வசம்.- ஆதலையூர் சூரியகுமார்

புரளியால் திசை மாறிய வாழ்க்கை!'

"வதந்தியால் திசை மாறிய வாழ்க்கை!'
கிராமியப் பாடல்கள் மூலம், திரையுலகில் புகழ்பெற்ற கொல்லங்குடி கருப்பாயி: அந்தக் காலத்தில், வயக்காட்டில் வேலை பார்க்கும் போது, களைப்புத் தெரியா மல் இருக்க, பாட்டுப் பாடுவோம்.அப்படித்தான், கதிர் அறுப்புக் காலத்தில் பாடிக் கொண்டிருந்தோம். அந்தப் பக்கமாக வந்த, திருச்சி வானொலியில் வேலை பார்க்கும், துயிலி சுப்ரமணி என்பவர், அங்குள்ளவர்களை பாடச் சொன்னார். எல்லாப் பெண்களும் பாடினோம். பதிவு செய்து கொண்டு சென்றவர், என்னை மட்டும், திருச்சி வானொலியில் பாட அழைத்தார்.அங்கு பாடி முடித்ததும், நான் தமிழகம் முழுவதும் பிரபலமானேன். அந்த நேரத்தில் தான், நடிகர் பாண்டியராஜன் என்னை, "ஆண்பாவம்' படத்தில் நடிக்க அழைத்தார்.
ஆரம்பத்தில் முடியாது என, மறுத்தாலும், பிடிவாதமாக என்னை நடிக்க வைத்தார். பேருக்கும், புகழுக்கும் பஞ்சமில்லை. நன்றாகச் சென்று கொண்டிருந்த வாழ்க்கையில், ஒரு விபத்து அப்படியே புரட்டிப் போட்டு விட்டது.நானும், என் கணவரும் மதுரைக்குப் பாடப் போகும் போது, நடந்த விபத்தில், அவர் இறந்து விட்டார். அந்த விபத்தில், நானும் இறந்து விட்டதாக, செய்தி பரவி விட்டது.
வதந்தியால் வாழ்க் கையே முடிந்து போனது. கையில் உள்ள பணத்தைப் போட்டு, என் பேத்திக்குத் திருமணம் செய்து வைத்தேன். என் பேத்தியை அண்டிப் பிழைக்கிறேன். என்னைப் பார்க்கும் பலர், "நீ உயிரோடு தான் இருக்கிறாயா?' என, கேட்கும் போது, என் மனம் படும் பாடு, எனக்குத் தான் தெரியும். என் பேத்தி மட்டும் இல்லையென்றால், நான் எப்போ தோ பட்டினியால் இறந்திருப்பேன்.இன்று வரை நான் பாதுகாக்கும் சொத்து, கருணாநிதி, ஜெயலலிதா இருவரிடமும் வாங்கிய விருதுகள் தான். என் ஒரே கோரிக்கை, தங்க வீடும், மூன்று வேளை சாப்பாட்டிற்கும் வழி கிடைக்க வேண்டும் என்பது தான்.

தீண்டிய பாம்பைக் கழுத்தில் போட்டு வேடிக்கை காட்டிய விந்தை மனிதர்

தீண்டிய பாம்பை கழுத்தில் போட்டு வேடிக்கை காட்டிய வினோத மனிதர்

ஓசூர்,: சூளகிரியில், பாம்புகளை பிடிக்கும் வாலிபர், கடித்த பாம்பை கழுத்தில் போட்டு, பொதுமக்களுக்கு விளையாட்டு காட்டியதை, பொதுமக்கள் பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி பகுதியில், ஏராளமான மலைக் கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமத்தை சுற்றி, வனப்பகுதிகளாக உள்ளதால், மலை பாம்பு, நாகப்பாம்பு, சாரைபாம்பு, காட்டு வீரியன் உள்ளிட்ட, 15 வகை பாம்புகள், உலா வருகின்றன. மழை காலத்தில், விவசாய நிலங்கள், குடியிருப்புகளில், இவை புகுந்து, பீதியை ஏற்படுத்தும்.
அத்திமுகத்தை சேர்ந்த முனியப்பா, 40, என்பவர் தான், இந்த பாம்புகளை பிடிப்பார்; 10 வயதில் இருந்து, பாம்பு பிடித்து வருகிறார். நேற்று மாலை, அத்திமுக குடியிருப்பு பகுதியில், நாகப்பாம்பு புகுந்தது.
தகவல் அறிந்த முனியப்பா, மகுடி ஊதி, ஊர்ந்து வந்த பாம்பை பிடித்தார். அந்த பாம்பு, அவரை கையில் தீண்டியது. இதை பார்த்த பொதுமக்கள், அதிர்ச்சியடைந்தனர். சற்றும் அச்சமடையாத முனியப்பா, எந்தவித சிகிச்சையும் மேற்கொள்ளாமல், தீண்டிய பாம்பை கழுத்தில் போட்டு கொஞ்சியதோடு, பொதுமக்களுக்கு விளையாட்டு காட்டினார்.இது குறித்து முனியப்பன் கூறியதாவது:இதுவரை, 2,000 பாம்பு வரை, பிடித்துள்ளேன்; இதில், மலைபாம்புகளும் அடங்கும். விஷபாம்புகள், 55 முறை, என்னை கடித்துள்ளன. பாம்பின் விஷம், இதுவரை, என்னை ஒன்றும் செய்யவில்லை. பாம்பு பிடிப்பதோடு, பொது மக்களுக்கு, பாம்பு கடி உள்ளிட்ட, விஷ முறிவுக்கு வைத்தியம் அளிக்கிறேன்.இவ்வாறு அவர் கூறினார். ஓசூர் அரசு மருத்துவமனை, டாக்டர் பொன்ராஜ் கூறியதாவது:பாம்பின் விஷத்தில் இருந்து தான், பாம்பு கடிக்கு மருந்து தயார் செய்யப் படுகிறது. எனவே, பலமுறை பாம்பு கடி பட்டவர்களுக்கு, அதனால் பாதிப்பில்லை; சிகிச்சை அளிக்கவும் தேவையில்லை. அடிக்கடி பாம்பு கடிக்கும் போது, அவரது உடலில் விஷத்தன்மை முறிக்கும் நிலை ஏற்படும்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

கைகளால் சாக்கடையை அள்ளும் தொழிலாளர்கள்

கைகளால் சாக்கடையை அள்ளும் தொழிலாளர்கள்

அனுப்பர்பாளையம்:"திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் துப்புரவு தொழிலாளர்கள், கைகளால் சாக்கடை கழிவுகளை அள்ளுகின்றனர். அவர்களுக்கு, கையுறை, காலுறை, சீருடை வழங்க வேண்டும்,' என முதலாவது மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர் ரவிசந்திரன் வலியுறுத்தினார்.திருப்பூர் மாநகராட்சி முதலாவது மண்டல கூட்டம் நேற்று நடந்தது. தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். உதவி கமிஷனர் சபியுல்லா முன்னிலை வகித்தார்.விவாதம் வருமாறு:சந்திரசேகர் (அ.தி.மு.க): ஆயுத பூஜை விற்பனைக்கு வாழைக்கன்று கொண்டு வந்தவர்கள், விற்காதவற்றை ரோட்டில் விட்டுச் சென்றனர். அதனால், குப்பை அள்ளும் பணி பாதிக்கப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டு வாழைக்கன்று விற்பனை செய்வதற்கு கட்டுப்பாடு விதித்து கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும்.மாரப்பன் (மா.கம்யூ.,): எனது வார்டில் 17 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வருகிறது. குடிநீர் குழாய் விஸ்தரிப்பு செய்ய 12 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு டெண்டர் விடப்பட்டது. பணி நடைபெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

"அபேட்' மருந்து ஊற்றுவதில் குறைபாடு உள்ளது. டெங்கு தடுப்பு பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும். முதல் மற்றும் ஆறாவது வார்டில் டெங்குவால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டு கோவையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். வார்டில் நாய் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. வரி விதிப்பில் காலதாமதம்ஏற்படுகிறது.ராமச்சந்திரன் (நகர் நல அலுவலர் பொறுப்பு): மண்டலத்தில் மலேரியா பணியாளர்கள் 11 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்
30 பேர் மூலம் "அபேட்' மருந்து தெளிக்கப்படுகிறது. கொசு மருந்து மற்றும் புகை மருந்து அடிக்கப்பட்டு வருகிறது. மாநகர பகுதியில் டெங்குவால் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை. மாநகர பகுதியில் 5,887 நாய்கள் இருப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. விரைவில் பிடித்து அறுவை சிகிச்சை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.உமா மகேஸ்வரி (தி.மு.க.,): குப்பை தொட்டி குறைவாக உள்ளது. செல்லம் நகரில் அடிப்படை வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும்.ரவிசந்திரன் (இ.கம்யூ.,): குலாம் காதர் லே-அவுட் பகுதியில் ஒரு வகையான வைரஸ் காய்ச்சலால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். பொதுமக்கள் மத்தியில் பீதி நிலவுகிறது. அப்பகுதியில் மருத்துவ முகாம் நடத்த வேண்டும். துப்புரவு தொழிலாளர்கள், கைகளால் சாக்கடையை அள்ளுகின்றனர். அவர்களுக்கு சீருடை, காலுறை, கையுறை வழங்க வேண்டும். கட்டட கழிவுகளை ரோட்டில் கொட்டுகின்றனர். நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.நகர் நல அலுவலர்: தீபாவளிக்கு முன், துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு சீருடை, காலுறை, கையுறை வழங்கப்படும்.சுப்ரமணியம் (அ.தி.மு.க.,): வார்டில் சுகாதார பணி மந்தமாக உள்ளது. தெருவிளக்கை மாற்றிக் கொடுப்பதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது.ஈஸ்வரன் (அ.தி.மு.க.,): எம்ப்ராய்டரி குப்பை அதிகமாக சேகரமாகிறது. எம்ப்ராய்டரிஉரிமையாளர்களை அழைத்து பேசி, அவர்களது நிறுவனத்துக்கே சென்று மாநகராட்சி சார்பில் கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு அவர்களிடம் இருந்து கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும்.சபியுல்லா (உதவி கமிஷனர்): எம்ப்ராய்டரி உரிமையாளரை அழைத்து கூட்டம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்படும்.சின்னசாமி (அ.தி.மு.க.,): இ.பி., காலனி முதல் ஆந்திரா வங்கி வரையுள்ள ரோடு மிகவும் மோசமாக உள்ளது.சத்யா (அ.தி.மு.க): பெரியார் காலனியில் பூங்கா பணி மந்தமாக நடந்து வருகிறது.கல்பனா (அ.தி.மு.க.,): சவுபாக்கியா காலனியில் சப்பை தண்ணீர் மோட்டார் அடிக்கடி பழுதாகிறது.

ராதாகிருஷ்ணன் (தலைவர்): இதற்கு முன், 20 நாட்களுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்பட்டு வந்த குடிநீர், தற்போது ஆறு நாட்களுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படுகிறது. மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். புதிய வரி விதிப்பில் தாமதம் ஏற்படுவதாக சிலர் கூறினர். மழைநீர் தொட்டி கட்டாமல் புதிய வரி விதிப்புக்கு வருகின்றனர். மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி கட்டியதும் வரி விதிக்கப்படும்.குலாம் காதர் லே-அவுட் பகுதியில் மண்டலம் சார்பில் மருத்துவ முகாம் நடத்தப்படும். தேவையான சுகாதார பணி செய்யப்படும். ஆயுத பூஜையன்று வாழை கன்று விற்பனை செய்ய கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படும். கட்டட கழிவுகளை ரோட்டில் கொட்டினால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பெரியார் காலனி பூங்கா பணி தீபாவளிக்கு முன் முடித்து திறப்பு விழா நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு, விவாதம் நடந்தது.

வெள்ளி, 2 நவம்பர், 2012

இலங்கையில் தமிழர் வாழ்வுரிமைக்கு முயற்சி எடுப்போம்: மு.க. தாலினிடம் ஐ.நா. அதிகாரி உறுதி

இலங்கையில் தமிழர் வாழ்வுரிமைக்கு முயற்சி எடுப்போம்: மு.க. தாலினிடம் ஐ.நா. அதிகாரி உறுதி
இலங்கையில் தமிழர் வாழ்வுரிமைக்கு முயற்சி எடுப்போம்: மு.க.ஸ்டாலினிடம் ஐ.நா. அதிகாரி உறுதி
சென்னை, நவ. 2-
 
தி.மு.க. தலைமைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:-
 
அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் உள்ள ஐ.நா. மன்றத்தில் ஈழத்தமிழர் பிரச்சினை குறித்து கருணாநிதியின் மனுவினையும், சென்னையில் நடைபெற்ற டெசோ மாநாட்டுத் தீர்மானங்களையும், ஜெனீவாவில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைக் கவுன்சிலில் வழங்கப்பட உள்ள மனுவினையும் மு.க.ஸ்டாலின், டி.ஆர்.பாலு ஆகியோர் நேற்று அமெரிக்க நேரப்படி பகல் 11.15 மணி அளவில் ஐ.நா. மன்றத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் யான் லியாசனிடம் வழங்கினர்
 
அப்போது மு.க.ஸ்டாலின் இலங்கையில் நடைபெற்ற போரினால் புலம் பெயர்ந்த இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கிடைக்க வேண்டும், நிம்மதியான வாழ்க்கை அமைய மீண்டும் அவர்களின் சொந்த இடங்களில் குடியமர்த்தப்பட வேண்டும், கவுரவமான வாழ்க்கை அமைய வேண்டுமென்ற டெசோ மாநாட்டின் தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
 
போரினால் 90 ஆயிரம் பெண்கள் விதவைகளாக ஆக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்கள் மேலும் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களை இலங்கை ராணுவம் தவறான முறையில் நடத்துகின்றனர். இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும்.
 
இலங்கை போரினால் 1 லட்சத்து 25 ஆயிரம் தமிழர்கள் பல்வேறு நாடுகளில் புலம் பெயர்ந்து நிம்மதியற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண் டிருக்கின்றனர். அவர்கள் விரும்பியபடி இலங்கையில் குடியுரிமை பெற்றுத்தர வேண்டும்.
அனாதைகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கு அரசியல் தீர்வு காணப்பட வேண்டும்.
 
தமிழர் பகுதிகளில் உள்ள இலங்கை ராணுவத்தை திருப்பப் பெற வேண்டும். தமிழர்கள் அவர்கள் விரும்பிய அரசியல் தீர்வு ஏற்பட அவர்கள் விருப்பப்படி பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்றார்.
 
அதற்கு ஐ.நா. மன்ற துணைப் பொதுச் செயலாளர் யான் லியாசன், இந்த பிரச்சினை இலங்கையில் உள்ள தமிழர்களுக்கு மட்டும் அல்ல, உலகெங்கும் உள்ள அனைவருக்கும் மனித உரிமை காக்கப்பட வேண்டும் என்பது குறித்ததாகும். இந்த பிரச்சினைக்கு உரிய தீர்வை ஐ.நா. மன்றம் ஏற்படுத்தும் என்றார்.

Namma Madurai: History hidden inside a cave

Namma Madurai: History hidden inside a cave

Share  ·   Comment (1)   ·   print   ·   T+  
 • RELICS OF JAINS: Bas-relief sculptures. Photo:R. Ashok
  The Hindu RELICS OF JAINS: Bas-relief sculptures. Photo:R. Ashok
 • RELICS OF JAINS: Bas-relief sculptures. Photo: R. Ashok
  The Hindu RELICS OF JAINS: Bas-relief sculptures. Photo: R. Ashok
 • RELICS OF JAINS: View of the cave. Photo :R. Ashok
  The Hindu RELICS OF JAINS: View of the cave. Photo :R. Ashok
Deciphering the upside-down letters engraved in the Keelavalavu Jain cave
The otherwise serene village of Keelavalavu is often in the news for the wrong reasons, usually simmering caste fanaticism and granite quarrying.
Somehow, the village has managed to preserve the Jain beds that testify to its association with a 2500-year-old religion.
A left turn on the Tirupathur road from Madurai leaves you on a country road that in turn leads to the Jain caves, once the abode of monks and a residential school that dates back to the 2nd century BC.
Neatly cut steps on the hillock make climbing easy.
And the natural cave with uniformly designed rock beds and sculptures of Jain monks has withstood the ravages of time. But now, this 2000-year-old monument faces a threat from mammoth cranes and dynamites.
Though the Archaeological Survey of India is maintaining the monument, the ongoing quarry work in nearby places is certainly posing a threat to the structure, evidence of the rich culture and tradition of a bygone era.
Keelavalavu cave is one of the earliest Jain caves found in and around Madurai.
The other caves belonging to the same period are at Mangulam, Arittapatti, Thiruvadavur and Varichiyur.
The cave has a drip-ledge on the brows that keeps rainwater out. On the brow, there are deeply cut rectangular holes that provided space for erecting thatched sheds whenever necessary.
One unique feature of the Keelavalavu cave is the presence of Tamil Brahmi letters which are upside down.
The inscription says that ‘a person hailing from Thondi made these beds.’ “Similar upside-down message is found written at Kundrakudi beds,” says C. Santhalingam, retired archaeological officer. “These letters are deciphered using a mirror.”
Painted sculptures
In total there are nine sculptures in the cave belonging to 9th and 10th century AD: three in the centre and six on the left side.
The 24th Thirthankara Mahavir is sculpted in a sitting posture (Arthapariyanga asana) and Parsuvanathar is in a standing posture (Kayothsarga asana). There is a sculpture of Bagubali, also known as Gomatheeswarar.
Green, red, yellow and black paint colours the sculptures, and the fresco technique has been used. “Bas relief sculptures are covered with well-ground lime coating. Paintings are drawn on the coating before getting dried,” says Santhalingam.
“These features indicate that Jainism flourished in the 9th and 10th century AD in these areas,” says Santhalingam.
According to Madurai Mavatta Tholiyal Kaiyedu, the Vattezhuthu inscription found here reads that one Sankaran Sri Vallabhan made one of the sculptures, donated 50 goats for lighting a perpetual lamp and served food offerings while performing pujas at the cave.
“The hillock also has some geometrical shapes drawn with red ochre,” says Santhalingam.
“These paintings indicate that the hill might have been a residential area of ancient tribes.”
The other part of the hillock has a 10th century Vattezhuthu inscription referring to Sri Katti and Sri Kaalan Aratti and the grinding stones (kal ural) donated by them.
The Keelavalavu cave lies on the Chola–Pandya trade route. The connecting trade route is Alagarmalai, Mangulam, Arittapatti, Keelavalavu and Kundrakudi.
Melavalavu
Perhaps it is not wrong to refer to Melavalavu as Keelavalau’s twin village. Though Melavalavu does not possess Jain caves, it, too, has some remnants from the past.
Nestled between rocky hillocks named Somagiri malai and Muri malai, encompassing Parambu kanmai flecked with storks, the water body that gave the village its ancient name, Melavalavu looks heavenly.
An inscription (dated 1238–1239) found at a sluice narrates that during the regime of Later Pandya king Maravarman Sundarapandian I (1216-1238), a person named Alwaan Sakkarakaiyan hailing from Kovur worked on raising the bund of the water body. It also reads that the village was known as ‘Parambu alias Narayana Mangalam.’ Another inscription (15th century) dating to the regime of Vijayanagara king Virupaacharayar also confirms the name of the village as ‘Parambu alias Thiru Narayana Mangalam.’
Santhalingam says, “The village was so famous that those days the geographical locations for other villages were marked with the tag ‘parapu’ like ‘vadaparapu naadu’ and ‘thenparapu naadu.”

இலங்கை த் தமிழர் இனப்படுகொலை - ஐ.நா. அமைப்பில் கோ.க. மணி வாதம்

இலங்கை  த் தமிழர் விவகாரம்: ஐ.நா. அமைப்பில்  கோ.க. மணி வாதம்

First Published : 01 November 2012 05:55 PM IST
இலங்கையில் தமிழர்களின் நிலை குறித்து மதிப்பீட்டாய்வு ஐ.நா மனித உரிமை ஆணையத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பசுமைத்தாயகம் சார்பில் ஜி.கே. மணி, இர. அருள் ஆகியோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இது குறித்து பாமக சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், அக்டோபர் 31ம் தேதியன்று ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற முன்னோட்ட விசாரணையில் ஜி.கே. மணி உட்பட உலகம் முழுவதிலும் இருந்து ஏராளமான மனித உரிமை அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
ஜி.கே. மணி முன் வைத்த வாதங்களில், இலங்கையில் நடப்பதை உள்நாட்டுப் பிரச்னையாக பார்க்காமல், இன அழிப்பாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். இலங்கைப் போரில் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்கள் அனைவரையும் அவர்களின் சொந்த ஊர்களில் குடியமர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழீழம் குறித்து ஐ.நா. மூலம் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து இன்று நடைபெற்ற காலமுறை மதிப்பீட்டாய்விலும், ஜி.கே. மணியும், அருளும் பங்கேற்று வாதங்களை முன்வைத்தனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடவுளிடமிருந்து கூடக் கிடைக்காது!'

சொல்கிறார்கள்

கடவுளிடமிருந்து கூட க் கிடைக்காது!'
 
விருதுநகரில், தனியார் நடத்தி வரும் முதியோர் இல்லத்திற்கு, பல பொருட்களை கொடுத்து உதவி செய்யும், 76 வயதான ராஜாமணி: சொத்து, சுகம் என, சேர்ப்பதை விட, நம் இறப்பிற்குப் பின், மற்றவர்களின் மனதில் நிலைத்து நிற்கும் அளவிற்கு புண்ணியம் சேர்த்துக் கொண்டால், அதுவே போதும். அதனால் தான், என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்கிறேன்.
சிறு வயதிலிருந்தே எனக்கு, உதவும் குணம் உண்டு. அந்தக் காலத்தில், பள்ளி விடுதியில் தங்கி படிக்கும் போது, என் செலவிற்கு, அப்பா, மாதம், 200 ரூபாய் அனுப்புவார். அப்போது, ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலையே, 60 ரூபாய் தான். செலவு போக, மீதி பணத்தை, உடன் படிக்கும் பிள்ளைகளின், பள்ளி கட்டணம், புத்தகம் வாங்க என, முடிந்த உதவி செய்வேன்.
மரக் கடை வியாபாரத்தில், பிரபலமானவர், என் கணவர் முத்துசாமி; எங்களுக்கு குழந்தை இல்லை. என் கணவரும், பிறருக்கு உதவி செய்வதில் ஆர்வமுள்ளவர். அதனால், இருவரும் ஒன்றாகவே செயல்பட்டோம். என் கணவரின் மறைவிற்குப் பின், மாமியாரின் ஆதரவில் இருந்தேன். ஒரு முறை, என் மாமியார் கீழே விழுந்து அடிபட, அவரை பராமரிக்க முடியாமல், அனைவரும் சிரமப்பட்டோம். அப்போது தான், வயதான காலத்தில், யார் கையையும் எதிர்பார்க்கக் கூடாது என, தோன்றியது.

தனியார் முதியோர் இல்லம் பற்றி அறிந்து, அங்குள்ளவர்களுக்கு உதவி வருகிறேன். கோடிக்கணக்கில் சொத்து உள்ளது. ஆனாலும், யாரையும் எதிர் பார்க்காமல், நானும் முதியோர் இல்லத்தில் சேர முடிவெடுத்து உள்ளேன். இறப்பிற்குப் பின், என் உடலும் மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்பதற்காக, கண் தானத்திற்கு பதிவு செய்துள்ளேன். மரணத்திற்குப் பின், என் உடலை மதுரை மருத்துவ கல்லூரி உடற்கூறியல் துறைக்குத் தர விண்ணப்பித்துள்ளேன். நாம், அள்ளிக் கொடுக்கா விட்டாலும், கிள்ளியாவது கொடுக்கலாம். ஆதரவில்லாத குழந்தைகளுக்கும், முதியோர் களுக்கும் உதவும் போது, அவர்களின் சந்தோஷத்தையும், பெரியவர்களின் மனதில் ததும்பும் நன்றியையும் உண ருங்கள். அதை விடச் சிறந்த வாழ்த்து, ஆசீர்வாதம், கடவுளிடம் இருந்து கூட, கிடைக்காது.

வியாழன், 1 நவம்பர், 2012

Colombo plans to appropriate Trincomalee campus of EUSL for Sinhalese

Colombo plans to appropriate Trincomalee campus of EUSL for Sinhalese

[TamilNet, Thursday, 01 November 2012, 09:29 GMT]
Tamil undergrads in the Trincomalee Campus of the Eastern University of Sri Lanka (EUSL) are coming under continuous physical attack by Sinhalese students who have now become the majority of the campus in the country of Eezham Tamils. Attacks on 'minority' Tamil undergrads are being carried out with the hidden agenda of the chauvinist administration of the SL University Grants Commission (UGC) to convert the EUSL as fully fledged Sinhala campus, Tamil academic sources say.

EUSL headquarters is situated in Batticaloa. Two faculties one for Siddha Medicine and other for Communication and Management are in the Trincomalee campus of the EUSL. Lectures are being conducted in the two faculties according to the wishes of the majority Sinhalese students, disregarding Tamil students’ needs, sources say.

Only twenty five Tamil undergrads are currently enrolled for studies against Sinhalese undergrads numbering between 200 and 240. Affected Tamil undergrads say that the Campus administration is not bothered about their complaints.

According to affected undergrads two of them were attacked by Sinhalese students on October 27 and were admitted at the Trincomalee general hospital. But on October 31 some more Tamil students have been attacked by the Sinhalese.

Hostel for Trincomalee campus students is situated in the heart of Trincomalee town and the campus is at Nilaave'li, about twelve km away from the town. Transport is provided by the campus administration for the students to travel to campus from their hostel in Trincomalee town to attend classes.

On Wednesday, Oct 31, when the students as usual left the hostel in the bus provided by the campus administration, a photograph of Lord Buddha pasted in the bus was found torn on that day. A group of Sinhalese undergrads immediately started assaulting their Tamil counterparts in the bus for the damage to Lord Buddha's picture without questioning the driver and the conductor of the bus.

Campus administration did not taken any action against the Sinhalese students even after the affected students had made a complaint. Tamil students say this was due to the political influence of Sinhalese students in the campus. But affected parties have made complaints to the police.

Tamil undergrads have expressed fear in attending classes in the campus due to the highhanded action of their Sinhala counterparts with political backing and have not returned to the campus hostel in Trincomalee since the attack.

Kurds’ protests in Turkey intensify in solidarity with demands of hunger-strikers

Kurds’ protests in Turkey intensify in solidarity with demands of hunger-strikers

[TamilNet, Thursday, 01 November 2012, 03:48 GMT]
While more than 650 Kurdish political prisoners in Turkey’s prison have been on a hunger-strike more than 6 weeks, thousands of Kurds in Turkey have taken to the streets in solidarity with the incarcerated protestors, resulting in clashes with the Turkish police in many places. The worst clashes were at Diyarbakir prison, in south-eastern Turkey, but they also took place in Istanbul, the BBC reported on Tuesday. The hunger-strikers, who have been on a fast since September 12, have been demanding an end to the solitary confinement of PKK leader Abdullah Ocalan as well as the right to use the Kurdish language in Turkey’s legal and educational systems.

The PKK leader Mr. Ocalan, who was captured in 1999 and sentenced to death, had his sentence commuted to life after Turkey abolished the death penalty and has been in solitary confinement.

The hunger-strikers include several leaders of the main Kurdish party in Turkey, the Peace and Democracy Party (BDP). They are not taking any solid food, but subsisting only on water mixed with small amounts of salt and sugar, media reports say.

The Turkish police used water cannons and tear gas to break up the demonstrations of thousands of Kurds in Istanbul who were conveying solidarity with the demands of hunger-strikers, also concerned with their deteriorating health conditions.

Responding to the protests, Turkey’s Prime Minister Erdogan blamed the PKK leaders for the hunger-strike, stating that “You cannot blackmail the state by dying.”

In a separate incident in Ankara on Tuesday, Turkish police used tear gas and water cannon to stop a march of pro-secularist activists who were protesting against the increasing authoritarianism and Islamism in the Erdogan lead government.

War-displaced without housing assistance now stranded roofless by heavy rains in Batticaloa

War-displaced without housing assistance now stranded roofless by heavy rains in Batticaloa

[TamilNet, Wednesday, 31 October 2012, 23:50 GMT]
Batticaloa district Tamil National Alliance parliamentarian Mr Pon Selvaraja has said that the Sri Lankan state has not taken any step till today to provide permanent housing schemes for people affected by war and natural disasters in the Batticaloa district. In 2006, all civilians fled from their houses to elsewhere for safety when the occupying Sri Lanka Army launched multi-barrel artillery attacks (MBRL) towards Paduvaan-karai. The displaced only received Tarpaulin roofing sheets from NGOs. The SL government omitted the names of the victims from the list of displaced families disabling them from receiving cash relief or dry rations. The argument put forward by the Colombo government at that time was that the occupying Special Task Force (STF), a notorious commando unit under the SL police deployed in combat operations, was providing protection to the displaced people.

Five years have elapsed after the war in the region, but the affected families are still living in temporary sheds, the MP said.

Mini-cyclones had attacked Vellaave'li and in the last disaster temporary sheds in which about 250 families were living were blown off, Mr Selvarajah said.

Vellaave'li, Vavu'na-theevu, Ea'raavoorpattu, a portion of Chengkaladi, Koa'ralaippattu South and Koa'ralaippattu North in Batticaloa district have been worst affected by war and natural disaster.

Permanent housing schemes were established in Koa'ralaippattu with the assistance of non-governmental organizations. But people in other affected areas are still residing in temporary shelters, he said after concluding a visit to villages in Vellaave'li DS division in Batticaloa.

Displaced people of Poochchukkoodu 16th Colony that is situated along the border of the districts of Batticaloa and Ampaa'rai were resettled later without being provided any assistance.

According to reports in media about four thousand houses are to be given to affected people under the Indian Housing Scheme. The TNA MP from Batticaloa said it was not enough to accommodate all affected people in the Batticaloa district.

Even after their sufferings were brought to the of the SL ministers, deputy minister and the Chief Minister at several District Development Committee meetings no positive steps have been taken to alleviate their sufferings, the TNA parliamentarian further said.

The families are now living with fear due to wild elephant menace following the rainy season, he added.

ICE orchestrates once again to deviate from crux of the matter

ICE orchestrates once again to deviate from crux of the matter

[TamilNet, Wednesday, 31 October 2012, 10:29 GMT]
Following deliberations by Norway’s Erik Solheim, ICG’s Alan Keenan and the UNSG panel member Yasmin Sooka at Frances Harrison’s book launch in London earlier this month, the Emeritus President of the ICG and former foreign minister of Australia, Gareth Evans on Friday was harping on war crimes of both sides, accountability of the remaining side and post-mortem on the UN, but omitting the ultimate culprits and deviating from the crux of the matter– the genocide and the national question in the island. He is now advisor to International Crimes Evidence Project, a recently established outfit in Australia. While Dr. Radha D’Souza exposes the deviatory tactics of such orchestrations, Tamils have to think of alternative international mobilisation of opinion.

The ICG President Emeritus, writing on Friday on “Remembering Sri Lanka’s Killing Fields,” was aiming for a showdown at Geneva in March 2013, which seems to be the agenda of the newly formed International Crimes Evidence Project.

The agenda, coming from the premises of ‘war crimes of both sides’ and expecting the remaining side to accept its share of responsibility, will seal off the matter with it.

The independence aspiration of genocide-affected Eezham Tamils will then be ‘part of the war crimes’ and that will be stigmatised and shelved.

The other part of the agenda is to scapegoat the UN, ostensibly to absolve the ultimate culprits from the crimes.

This is an internationally orchestrated project on the island and one may find almost the same people, same Establishments and same ‘development’ agencies involved in the outfits such as the ICG, International Alert and various other foundations and institutions that handle the orchestration.

Gareth Evans was upholding three publications for his crime-pursuing mission: The UN panel report, “The Cage” written by Gordon Weiss, the former UN spokesperson in Colombo during the war, and “Still Counting the Death,” by former BBC journalist Frances Harrison.

None of them accept or bring out the genocidal nature of the war.

Evans ignored the Dublin Report, Norway’s report that found fault with the ‘peace facilitators’ and Malathy’s recent book.

The ICG had a campaign responsibility in facilitating the genocidal war in the island.

Gordon Weiss, whose book was launched by Gareth Evans, is answerable for the way he carried out his duties as UN spokesperson during the war.

Frances Harrison, in the introduction of her book, was just parroting what Erik Solheim has been telling. The most controversial of them is her assertion that “At the height of the mayhem, the rebels turned down an internationally mediated surrender plan brokered by Norway that would have stopped the killings. It could have saved thousands of life.”

Solheim was telling earlier that there was a solution on the table that was turned down by the LTTE. Now he says this. If there was any genuine plan why has that not been told to hundreds of thousands of Eezham Tamils who took to streets at the height of the war is the question of ordinary people.

It should definitely be a matter of welcome for Eezham Tamils if there is going to be any genuine international effort, beginning with pursuing war crimes accountability. But past experiences have shown us that both the ICE and India in their own ways are more concerned about buying time for them and giving time to the genocidal state in the island than delivering justice.

There could be no justice to Eezham Tamils unless the matter is addressed as a national question and annihilation of a nation, resulting from a prolonged and on-going genocide.

* * *


On the question of genocide, for those who argue that it is a lengthy legal process to establish, Dr. Radha D’Souza has come out with an apt answer, while commenting on the speeches at Frances Harrison’s book launch event.

“It was ingenious in what they were trying to say because the genocide dimension in international law is quite explicit in the definition of what is the meaning of genocide. It says, if any state makes a deliberate, knowing […] steps to exterminate, or to oppress, or to deny any group of people their language, their culture, their history, their existence then it amounts to genocide. […] The genocide convention is very very clear on this, there is no ambiguity, and what they tried to say was “oh we are not lawyers and we can’t really talk about genocide.” Dr. D’Souza said.

“This was the position of the United Nations representative. If the United Nations representative on human rights does not know the meaning of genocide what can people expect from them?”

“Now Solheim’s position was again very ingenious, he was saying, let us forget the genocide issue. But the real reason why the Tamils want the genocide issue is because they want to connect it to Eelam. Well, they were trying to directly connect it to Eelam. But he had no answer, other than making it as a political rouse of the Tamils.”

“He could not answer the question: was it genocide, was it not genocide? None of the three panellists answered that. It was a very straightforward question.[…]The UN person very clearly said no, it’s not genocide. So one wonders what is genocide, if this is not genocide…under the definition. The others dodged the issue completely. They did not answer, yes or no. It was a very simple question,” Dr. D’Souza commented.

* * *


ICG’s Alan Keenan sounded like that it is the task of somebody else to prove the genocide and the on-going genocide.

Those among the Eezham Tamils who want to provide logistical, factual, institutional and other kinds of support to the war crimes accountability model may do so, but it is not going to bring them the justice they envisage.

Eezham Tamils should have their own agenda, coupled with noble norms of humanity. For this purpose they should mobilise their own support group of international civil society rather than getting hooked with outfits working for the agenda of the very Establishments that deny them justice.

The following verse of Thirumoolar of 5th century CE is for the benefit of Tamil readers:

குருட்டினை நீக்கும் குருவினைக் கொள்ளார்
குருட்டினை நீக்காக் குருவினைக் கொள்வர்
குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடிக்
குருடும் குருடும் குழிவிழுமாறே.

Kuruddinai neekkum kuruvinaik ko'l'laar
kuruddinai neekkaak kuruvinaik ko'lvar
kurudum kurudum kuruddaddam aadik
kurudum kurudum kuzhivizhumaa'rea

Making it worse, the guides are not blind preceptors, but who pretend to be blind.

Related Articles:
14.10.12   Global trends and Tamil politics
10.10.12   Frances Harrison in Palaka'ni
09.10.12   Genocide needs investigation but separation contextually unw..
08.10.12   Academics question ICE deceit after Solheim's speech at Lond..
06.10.12   Solheim’s politics, UN role in SL criticized at Frances Harr..
20.08.12   Malathy’s ‘Fleeting Moment’ a testimonial to earned sovereig..
11.02.12   War crimes of ‘both sides’ or war crimes of all sides: Oslo ..
23.11.11   ‘Sandwich theory’ an excuse for not taking a stand: Indian a..
17.09.11   Weiss's "The Cage" adds to Colombo's war-crime woes
15.06.11   Gordon Weiss tries to unrelate fire and smoke: Jaffna politi..
26.01.09   'Biased UN official misleads humanity, safely sitting in Col..


External Links:
Gareth Evans: Remembering Sri Lanka’s Killing Fields