இணைய உரையரங்கம்

ஐப்பசி 13, 2053 * ஞாயிறு காலை 10.00 *13.11.2022

வரவேற்புரை:  கவிஞர் தமிழ்க்காதலன்

தலைமை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

கவியுரைஞர்கள்: நற்றமிழ் வேந்தன் மறத்தமிழ் வேங்கை

பைந்தமிழ்ப் புலவர் பழ.தமிழாளன்

உரையாளர்கள்: பேரா.முனைவர் நா.இளங்கோ

பேரா.முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன்

இணைப்புரை : தோழர் தியாகு

பதிவு இணைப்பு:  தோழர் மகிழன்

நன்றியுரை: மாணவர் ஆரணி பாரதி

தமிழ்க்காப்புக்கழகம் * இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம் * தமிழ் அமைப்புகள், தமிழ்நாடு-புதுவை

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094  ; கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)