வியாழன், 24 ஜூன், 2021

குவிகம் இணைய அளவளாவல் 27.06.2021

 அகரமுதல


ஆனி 13,2052 / ஞாயிறு /

27.06.2021 மாலை 6.30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

உரையாடுநர்  : ஆர்.கோபு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  

நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 
கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 632 592 8036
கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123  

பயன்படுத்தலாம் அல்லது  
 https://us02web.zoom.us/j/6325928036?pwd=WG1EM2tYZU0xaExaMng3SHB6Y2lYdz09

 உலகத்தமிழ்ச் சங்கம், இந்திர விழா – மீள்பார்வை

 அகரமுதல


ஆனி 11,2052 / வெள்ளி /

26.06.2021 மாலை 4.00

இணையத் தமிழ்க்கூடல் 28

இந்திரவிழா –  மீள்பார்வை

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை

தலைமையுரை :  தா.இலலிதா

கூடலுரை : முனைவர் ந.தமிழ்மொழி

 செவ்வாய், 22 ஜூன், 2021

எழுத்தாளர் சிட்டி நினைவுநாள் நிகழ்வு

 

எழுத்தாளர் சிட்டி நினைவுநாள் நிகழ்வு

ஆனி 09, 2052/ 23.06.2021 மாலை 4.00

சிறப்புரை: தங்க செயராமன்

தலைமை: நரசய்யா

நடந்தாய் வாழி காவிரி : உரையாடல்

நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 891 8525 4214

கடவுக் குறி / Passcode: 300548
பயன்படுத்தலாம் அல்லது

https://us02web.zoom.us/j/89185254214?pwd=QjFkcVAwcWVYSnVUMmp6a09zM2svUT09
இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.