தமிழக எல்லைப்போராட்டத்தில்

உயிர் பறிக்கப்பட்டோர் நினைவேந்தல்

சனிக்கிழமை – ஆகத்து 11, 2017
மாலை 5.00
தலைநகர்த்தமிழ்ச்சங்க அங்கம், வண்டலூர்