சனி, 13 ஜூன், 2020

கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

அகரமுதல

கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

மலேசிய உத்தமம், ஓம்தமிழ் ஏற்பாட்டில், கணியம் அறக்கட்டளை, தித்தியான் எண்மம், மொசில்லா தமிழ்க் குழுமம், உபுண்டு தமிழ்க் குழுமம், தமிழ் அலுவல்தற்சார்பு(libreoffice)  இணை ஏற்பாட்டில் எதிர்வரும் ஆனி 20-21, 2051 / 4 – 5 சூலை 2020 அன்று, தமிழில் உலகின் முதலாவது “கட்டற்ற தொழில்நுட்ப மாநாடு” இணையம்வழி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மனிதப்போன்மை(ஆன்டிராய்டு),வெண்ணாந்தை நிரல்(பைதான்), மொசில்லா, இணையப் பாதுகாப்பு, கணிணி மொழியியல், கணிணி அறிவியல், செயற்கை நுண்ணறிவு, பொருட்களின் கணிணி போன்ற தலைப்புகளில் கணிஞர்கள் படைப்பினை வழங்குவர். சில படைப்புகள் பட்டறைகளாக நடத்தப்படும்.
இல்லிருப்பாணையில் இருப்பினும் இயங்கலையில் இணைவோம்.! இணையத்தில் இணைந்து தமிழ்நுட்பம் வளர்ப்போம்.!
மாநாட்டுப் பேராளர் கட்டணம் இலவசம்.
மின் சான்றிதழுக்கு முன் பதியவும் :
மேலதிக விவரங்கள் விரைவில்.

குவிகம் இணைய அளவளாவல் – 14.06.2020

அகரமுதல

வைகாசி 32, 2051 / 14.06.2020 / மாலை 6.30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

கதை உருவான கதை

திருமதி பத்மினி பட்டாபிராம்

கூட்ட எண் 89969238763 கடவுச்சொல்  kuvikam 146


Meeting ID: 899 6923 8763     கடவுச்சொல்  /     Password: kuvikam146


நிகழ்வில் பங்குகொள்ள இணைப்பு :- 
https://us02web.zoom.us/j/89969238763?pwd=TXdQZUJmbHJIWUtpMkd6NVY2dHhNQT09

உள் நுழையும்போது
·   தங்கள் பெயரினைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடவும்
·  இணைய அளவளாவலில் நீங்கள் பேசும் தருணம் தவிர மற்ற நேரங்களில் உங்கள் ஒலிவாங்கியை (MIC)  அமைதிப்படுத்திவிடவும்.
கேள்வி நேரத்தின்போது    
·  கேள்வி  விரும்புபவர்கள்  கையை உயர்த்தவும் (RAISE HAND OPTION)
·  கேள்வியினைச் சுருக்கமாகக் கேட்கவும்                                                     
·  ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கவும். மற்றவர்கள் கேட்டபிறகு  மீண்டும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும்
 நிகழ்ச்சி சிறக்க உங்கள் ஒத்துழைப்பை நாடுகிறோம்